خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 58956
شماره مدرک : ‭م۷۵۴‬
عنوان و نام پديدآور : برآورد میزان سرانه مصرف آب، تولید سرانه فاضلاب و غلظت اکسیژن مورد نیاز تجزیه زیست شیمیایی آن بر مبنای متغیرهای درآمد و دمای هوای شهر کرمانشاه [مقاله]/ درگاهی عبداله,محمودی مجتبی
عنوان نشریه : سلامت و محیط
شماره / دوره : ، جلد‭ ۳‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۱۱۰ - ۱۰۳‬
چکیده : زمینه و هدف: به منظور تعیین میزان سرانه مصرف آب و تخمین تولید سرانه فاضلاب و سرانه بار آلی و ارتباط کمی آن ها با وضعیت اقتصادی جامعه و شرایط دمای هوا، بررسی آب و فاضلاب شهر کرمانشاه در این مقاله صورت گرفته است . رابطه آب مصرفی، فاضلاب تولیدی و سرانه بار آلی با درآمد ماهیانه خانوارهای جامعه و دمای محیط برآورد گردیده است. با مطالعه حاضر می توان قدمی در جهت تعیین الگوی مصرف آب در جامعه برداشت.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی - تحلیلی، متناسب با جمعیت شهر‭713000)‬ نفر)، و با توجه به ملاحظات اقتصادی در آمد ماهیانه، سه منطقه (کسری، الهیه و تعاون‭(‬ با درآمد خوب، متوسط و پایین که مناطق کاملا مشخص و تعریف شده ای از نظر شهرداری و عرف اجتماعی بوده و معرف سه سطح مورد نظر باشد به عنوان زیرگروه های جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید. برای سنجش وضعیت اقتصادی از درآمد ماهیانه، آب مصرفی از کنتور آب، برای فاضلاب تولیدی از دبی سنجی و برای سرانه بار آلی از نمونه گیری‭24‬ساعته استفاده گردید. با توجه به تشابه و تقارب ماه های اول و آخر فصول با فصل مماقبل و مابعد آن از نظر دمای محیط، اندازه گیری در طول سال به دو قسمت سرد و گرم اختصاص و انجام گردید.یافته ها: مصرف آب سه منطقه کسری،الهیه و تعاون در تابستان‭75 398)‬،‭48 291‬ و‭(50 188‬ و در زمستان به ترتیب برای سه منطقه‭25 200)‬،‭35 188‬ و‭48 140‬ لیتر‭(‬ تفاوت معنی داری نشان داد، لیکن بار آلی هر سه منطقه علیرغم تفاوت ظاهری اختلاف معنی داری نشان نداد. سرانه آب مصرفی با وضعیت اقتصادی رابطه معنی داری دارد‭r=0.988)‬ و‭(PValue=0.0012‬، اما میزان سرانه فاضلاب تولیدی مناطق‭50 220)‬،‭15 204‬ و‭34 170‬ لیتر‭(‬ برای شرایط گرم و‭21 170)‬،‭31 158‬ و‭(29 112‬ برای شرایط سرد، از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان نمی دهند‭r=0.609)‬ و‭(PValue=0.001‬ و سرانه فاضلاب تولیدی تفاوت چشمگیری در سه منطقه نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه تاثیر دو پارامتر، درآمد و تغییرات فصلی را بر میزان سرانه مصرف آب و سرانه تولید فاضلاب، بار آلی قابل تجزیه میکربی تاییدمی نماید. مصرف آب و تولید سرانه فاضلاب در شرائط گرم به طور چشمگیری بیشتر از شرایط سرد می باشد. ارتباط سرانه مصرف آب با درآمد اقتصادی چشمگیر، لیکن سرانه تولید فاضلاب، تفاوت محسوسی نشان نمی دهد. همچنین این مطالعه برآورد میزان سرانه مصرف آب، وبالتبع آن میزان سرانه فاضلاب تولیدی و میزان ماده آلی قابل تجزیه زیستی را در رابطه با درآمد اقتصادی و دمای محیط مقدور می نماید..
توصیفگر : سرانه آب مصرفی
توصیفگر : سرانه فاضلاب تولیدی
توصیفگر : سرانه بار آلی
توصیفگر : درآمد
توصیفگر : آب و هوای کرمانشاه
شناسه افزوده : رضایی منصور
: امیرپور احسان
مجموعه : سلامت و محیط، جلد‭ ۳‬؛ شماره۱‭۱۳۸۹‬: .‭۱۱۰ - ۱۰۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)