خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 58965
شماره مدرک : ‭م۷۶۳‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی آثار ضدباکتریال گیاه پلک‭(Stachys schtschegleevii)‬ در شرایط برون تن [مقاله]/ کمالی نژاد محمد
عنوان نشریه : دانشور
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره‭۶۷‬
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۸ - ۱‬
چکیده : مقدمه: گیاه پلک‭(Poulk)‬ در طب سنتی ایران برای درمان عفونت های مجاری تنفسی خصوصا سینوزیت استفاده می شود. این گیاه به نام علمی‭(Stachys schtschegleevii)‬ شناخته می شود.هدف: در این تحقیق آثار اسانس، عصاره آبی (جوشانده) و عصاره متانلی گیاه پلک بر چهارگونه باکتری، شامل استافیلوکوکوس ارئوس‭(ATCC29213)‬، استرپتوکوکوس پیوژنز‭(PTCC1447)‬، اشریشیاکلی‭(PTCC1269)‬ و پسودوموناس آئروجینوزا‭(PTCC1430)‬ مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش: سنجش فعالیت ضدباکتریال اسانس و عصاره ها، ابتدا به روش انتشار چاهک‭(well diffusion)‬ انجام شد و سپس برای هریک از مواد استخراج شده که در روش انتشار چاهک اثر ضد میکروبی نشان داده بود، حداقل غلظت بازدارنده رشد‭(MIC)‬ و حداقل غلظت کشنده باکتری‭(MBC)‬ با روش ماکرودایلوشن استاندارد‭NCCLS‬ تعیین گردید.نتایج: عصاره متانلی، اثر مهارکننده قابل توجهی بر استافیلوکوکوس ارئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز داشت. میانگین قطر هاله عدم رشد در سه بار آزمایش در اطراف چاهک های محتوی عصاره متانلی‭(25mg/well)‬ برای استافیلوکوکوس ارئوس‭23.67 1.24 mm‬ و برای استرپتوکوکوس پیوژنز‭17.30 0.47mm‬ بود. حداقل غلظت بازدارنده رشد‭(MIC)‬ و حداقل غلظت کشنده باکتری‭(MBC)‬ عصاره متانلی برای استافیلوکوکوس ارئوس به ترتیب‭6.25mg/ml‬ و‭12.5mg/ml‬ و برای استرپتوکوکوس پیوژنز‭MIC‬ با‭MBC‬ برابر و مقدار آن‭12.5mg/ml‬ بود. آزمایش ها نشان داد که اسانس و عصاره آبی (جوشانده‭(‬ گیاه پلک، اثر ضدمیکروبی بر هیچ کدام از چهارگونه باکتری مورد مطالعه نداشت. همچنین عصاره متانلی بر انواع گرم منفی (اشریشیاکلی و پسودوموناس آئروجینوزا‭(‬ موثر نبود. نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاکی است که عصاره متانلی گیاه پلک، اثر قوی‍ آنتی باکتریال بر استافیلوکوکوس ارئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز دارد و فعالیت آن علیه باکتری های مذکور به صورت باکتریسیدال است..
توصیفگر : گیاه دم اسب
توصیفگر : دژنراسیون مرکزی
توصیفگر : نورونهای حرکتی آلفا
توصیفگر : رت
شناسه افزوده : محمدی حلیمه
: ناصری محسن
مجموعه : دانشور، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره‭۶۷‬‭۱۳۸۵‬: .‭۸ - ۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)