خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 58988
شماره مدرک : ‭م۷۸۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی آلودگی شیر خام از نظر اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در ایلام [مقاله]/ رستم زاد آرمان
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۴۹ - ۴۴‬
چکیده : مقدمه: شیر نقش عمده ای در تغذیه انسان در سنین گوناگون دارد و کنترل و نظارت بر موازین بهداشتی آن در طول تهیه، حمل، نگهداری و عرضه بسیار حیاتی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی آلودگی میکروبی شیر خام در استان ایلام از نظر اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، طی سالهای‭1378‬ تا‭1382‬ صورت گرفت.موارد و روشها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای از گاوداری ها، ماشینهای حمل و مراکز فروش شیر انجام گرفت. جمعا‭780‬ نمونه شیر خام در ظروف استریل جمع آوری گردید. برای جداسازی اشریشیاکلی از محیط‭EMB‬ و برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از محیط چاپمن استفاده گردید. نتایج توسط آزمون‭T‬ مورد تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش: از‭320‬ نمونه مربوط به زمان شیردوشی، حدود‭63‬ نمونه (درصد‭(19.7‬ به اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند، در‭62‬ نمونه (درصد‭(19.4‬ فقط اشریشیاکلی و‭30‬ نمونه‭15)‬درصد) فقط استافیلوکوکوس اورئوس جدا گردید، در‭57‬ مورد‭28.5)‬درصد‭(‬ هیچکدام از ارگانیسم های مورد نظر جدا نشد. در مراکز فروش از‭260‬ نمونه تهیه شده در‭152‬ نمونه ((درصد‭58.4‬ اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، در‭28‬ مورد‭10.8)‬درصد‭(‬ فقظ اشریشیاکلی، در‭72‬ مورد‭27.7)‬درصد‭(‬ فقط استافیلوکوکوس اورئوس جدا گردید. در‭8‬ نمونه‭3.1)‬درصد‭(‬ هیچ یک از ارگانیسم های مورد نظر جدا نشد.نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان داد که آلودگی میکروبی در هر یک از مراحل به طور معنی داری با هم متفاوت است‭P<0.05(.)‬ همچنین در میزان آلودگی به اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس از زمان شیر دوشی تا مرحله فروش به طور معنی داری افزایش مشاهده گردید..
توصیفگر : برنج
توصیفگر : قارچ
توصیفگر : مایکوتوکسین ها
شناسه افزوده : عزیزی جلیلیان فرید
: صیدخانی نهال علی
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱‭۱۳۸۵‬: .‭۴۹ - ۴۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)