خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59005
شماره مدرک : ‭م۸۰۳‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر آنتی اکسیدان ها بر کیفیت اسپرم منجمد - ذوب شده با روش انجماد سریع [مقاله]/ قاسمی حمیدآبادی هاتف
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۲۷ - ۲۰‬
چکیده : سابقه و هدف: حفاظت اسپرم در مقابل واکنش های اکسیداتیو طی انجماد توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر آنتی اکسیدان های ویتامین‭E‬ و‭C‬ بر پارامترهای اسپرم انسانی پس از انجماد سریع می باشد.مواد و روش ها: از تعداد‭80‬ مرد مراجعه کننده به مرکز ناباروری ولی عصر استفاده شد این افراد ابتدا به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول افرادی که الیگواسپرمیا‭(Oligospermia)‬ و گروه دوم مردانی که از نظر معیارهای‭WHO‬ طبیعی بودند. در نهایت هرگروه به‭2‬ زیرگروه‭20‬ نفره دیگرکه شامل‭1-‬ گروهی که آنتی اکسیدان آلفاتوکوفرول (ویتامین‭(E‬ با غلظت های‭1‬،‭2‬ و‭5‬ میلی مولار دریافت کردند‭2-‬ گروهی که فقط آنتی اکسیدان اسید اسکوربیک (ویتامین‭(C‬ با غلظت های‭1‬،‭2‬ و‭4‬ میلی مولار دریافت کردند. ویتامین‭E‬ با غلظت های فوق در اتانول‭2‬ درصد حل شده و سپس به محیط کشت‭(Medium)‬ اضافه شد و ویتامین‭C‬ نیز با غلظت های ذکر شده به محیط کشت اضافه شد. مایع سمن‭(Semen)‬ از نظر پارامترهای اسپرم (غلظت، مورفولوژی، تحرک و میزان زنده ماندن) ارزیابی شد. نمونه ها توسط نیتروژن مایع منجمد و سپس ذوب شدن‍ـد بعد از سانت‍ـریفوژ به نمونه ه‍ـا ویتامی‍ـن‭E‬ و ویتامین‭C‬ اضافه شد و به مدت‭45‬ دقیقه درانکوباتور‭37‬ درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس مجددا از نظر پارامترهای اسپرم آنالیز شدند. داده ها با استفاده از آزمون‭ANNOVA‬ آنالیز شدند.یافته ها: در افراد طبیعی افزودن ویتامین‭E‬ با غلظت های‭1‬ و‭2‬ میلی مولار باعث افزایش درصد تحرک، حرکت پیش رونده و میزان درصد زنده ماندن اسپرم شد که در مورد درصد حرکت پیش رونده و میزان درصد زنده ماندن، این افزایش معنی دار بود. در افراد الیگواسپرمیا همین افزایش مشاهده شده اما در مجموع تفاوت معنی دار نبود. اسید اسکوربیک بر هیچ یک از پارامترهای اسپرم تاثیر معنی داری نداشت.استنتاج: با توجه به افزایش معنی دار میزان زنده ماندن و تحرک خطی اسپرم پس از افزودن ویتامین‭E‬ و اهمیت این مساله در افزایش لقاح‌؛ لذا می توان اثرات منفی انجماد را با افزودن ویتامین‭E‬ کاهش داد..
توصیفگر : آلفاتوکوفرول
توصیفگر : اسید اسکوربیک
توصیفگر : تحرک
توصیفگر : مورفولوژی
شناسه افزوده : موحدین منصوره
: امان پور سعید
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۳‬‭۱۳۸۷‬: .‭۲۷ - ۲۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)