خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59036
شماره مدرک : ‭م۸۳۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر تزریق درون رگی نوروپپتید‭Y‬ بر غلظت پلاسمایی هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین در بز [مقاله]
عنوان نشریه : فیزیولوژی و فارماکولوژی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۲۲۷ - ۲۱۹‬
چکیده : مقدمه: نوروپپتید‭NPY(Y)‬، فراوان ترین پپتید موجود در مغز پستانداران است که نورون های مولد آن در هسته های‭Arcuate‬ و‭Paraventricular‬ هیپوتالاموس تجمع یافته اند و بر ترشح فاکتورهای هاپوفیزیوتراپیک اثر گذارند. در این تحقیق اثر تزریق درون رگی‭NPY‬ بر غلظت هورمون های تیروکسین‭(T4)‬ و تری یودوتیرونین‭(T3)‬ در سرم بز بررسی گردید.روش ها: شانزده بز نر سانن به چهار گروه تیماری تقسیم شدند. تیمارها شامل تزریق روزانه‭0‬،‭10‬،‭20‬ و‭40‬ میکروگرم‭NPY‬ به ازای هر کیلوگروم وزن بدن بود که به ترتیب‭C‬،‭L‬،‭M‬ و‭L‬ نامیده شدند. دوره آزمایش‭13‬ روز متوالی بود که به سه مرحله تقسیم شد؛ مرحله ی قبل تزریق (روز‭(3-1‬، تزریق (روز‭(10-4‬ و بعد تزریق (روز‭13-11(.‬ در کل آزمایش خونگیری از رگ وداج در ساعت‭9‬ صبح صورت می گرفت ولی تزریق ها فقط در ساعت‭8‬ صبح مرحله تزریق در سرخرگ کاروتید انجام می شد. سرم نمونه های خونی جمع آوری و برای اندازه گیری غلظت هورمون به روش‭Radioimmunoassay‬ استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تیمار‭H‬ باعث افزایش‭11‬ برابری در غلظت‭T4‬ و افزایش‭4‬ برابری در غلظت‭T3‬ نسبت به تیمار‭C )‬شاهد) شد‭P<0.001(.)‬ تیمار‭M‬ نیز غلظت‭T4‬ و‭T3‬ را به طور معنی داری افزایش داد‭P<0.001(.)‬ اثر تیمار‭L‬ بر غلظت‭T4‬ افزایشی و معنی دار بود‭(P<0.001)‬ ولی بر غلظت‭T3‬ اثر معنی داری نداشت‭P=0.877(.)‬ اثر تحریکی‭NPY‬ گذرا بود زیرا در مرحله بعدی تزریق، غلظت‭T4‬ و‭T3‬ در تیمارهای‭L‬،‭M‬ و‭H‬ روند نزولی به خود گرفت ولی همچنان نسبت به تیمار‭C‬ به طور معنی داری بالاتر بود.نتیجه گیری: مطالعات گذشته در جوندگان، اثر مهاری‭NPY‬ بر غلظت هورمون های تیروئیدی را نشان داده بود ولی در این تحقیق اثر کاملا تحریکی و وابسته به دز‭NPY‬ بر ترشح این هورمون ها در بز مشاهده شد. بنابراین ما اثر تحریکی‭NPY‬ بر محور تایروتروپ در نشخوارکنندگان را پیشنهاد می کنیم. این مغایرت می تواند ناشی از متدولوژی متفاوت و یا تفاوت در عملکرد چارچوب نورواندوکرین کنترل کننده محور تایروتروپ در نشخوارکنندگان با جوندگان باشد.
توصیفگر : مکمل روی
توصیفگر : زنان باردار
توصیفگر : آنتروپومتریک
شناسه افزوده : خزعلی همایون
: امامی میبدی محمدعلی
مجموعه : فیزیولوژی و فارماکولوژی، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۳‭۱۳۸۵‬: .‭۲۲۷ - ۲۱۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)