خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59049
شماره مدرک : ‭م۸۴۸‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم‭(Silybum marianum )L.( Gaertn.)‬ بر کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان بقیه اله (عج) در سال‭۸۵ - ۸۴ ‬ [مقاله]/ عبدی حامد,باهر غلام رضا,حسینی محبوبه السادات
عنوان نشریه : گیاهان دارویی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۷‬؛ شماره‭۲۶‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۸۴ - ۷۹‬
چکیده : مقدمه: دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که به دلیل کمبود یا کاهش عملکرد انسولین موجب افزایش میزان قند خون و اختلالات متابولیسمی بدن می شود. هنگامی که دیابت نوع دوم به داروهای کاهنده قند خون خوراکی جواب ندهد و بیماران وارد مرحله کمبود نسبی انسولین شوند ترزیق انسولین برای این بیماران ضرورت می یابد. ولی اکثر بیماران به این روش درمانی تمایل ندارند، لذا تلاش برای درمان این بیماران نیاز به تحقیقات بیشتری‌مقدمه: دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که به دلیل کمبود یا کاهش عملکرد انسولین موجب افزایش میزان قند خون و اختلالات متابولیسمی بدن می شود. هنگامی که دیابت نوع دوم به داروهای کاهنده قند خون خوراکی جواب ندهد و بیماران وارد مرحله کمبود نسبی انسولین شوند ترزیق انسولین برای این بیماران ضرورت می یابد. ولی اکثر بیماران به این روش درمانی تمایل ندارند، لذا تلاش برای درمان این بیماران نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.هدف: در این مطالعه، هدف بررسی اثر عصاره بذر گیاه خارمریم (سیلی مارین) در کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی بود.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تعداد‭60‬ بیمار دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی از بین بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان بقیه الله (عج‭(‬ انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه‭30‬ نفری تقسیم شدند. در گروه اول علاوه بر درمان مرسوم، روزانه‭3‬ عدد قرص‭200‬ میلی گرمی سیلی مارین و در گروه دوم علاوه بر درمان مرسوم،‭3‬ عدد قرص دارونما تجویز شد. بیماران در این کارآزمایی بالینی دو ماهه از نظر فاکتورهای بیوشیمیایی نظیر قند خون ناشتا، قند خون دو ساعت پس از غذا، هموگلوبین گلیکوزیله‭(HbA1C)‬ لیپیدهای سرم (تری گلیسرید، کلسترول تام،‭LDL‬،‭(HDL‬، آنزیم های کبدی‭SGOT)‬،‭SGPT)‬ و کراتینین، قبل و بعد از دو ماه درمان بررسی شدند.نتایج: در گروه بیماران دریافت کننده داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون به طور معنی داری از‭81/9‬ به‭25/8‬ درصد کاهش یافت، ولی در گروه دارونما میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون به طور غیرمعنی داری از‭83/9‬ به‭21/10‬ درصد افزایش یافت.مقایسه میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون قبل از درمان در دو گروه (گروه داروی گیاهی سیلی مارین و گروه دارونما‭(‬ تفاوت معنی دار نداشت ولی در پایان مطالعه در گروه داروی گیاهی سیلی مارین در مقایسه با دارونما بطور معنی دار کاهش یافت.در گروه بیماران دریافت کننده داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان قند خون ناشتا از‭196‬ به‭160‬ میلی گرم در دسی لیتر و قند خون دو ساعت بعد از غذا از‭268‬ به‭218‬ میلی گرم در دسی لیتر خون به طور معنی داری کاهش یافت، ولی این تغییر در گروه دارونما مشاهده نشد. مقایسه میزان قند خون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا قبل از درمان در دو گروه (گروه داروی گیاهی سیلی مارین و گروه دارونما‭(‬ تفاوت معنی دار نداشت، ولی در پایان مطالعه در گروه داروی گیاهی سیلی مارین در مقایسه با دارونما به طور معنی داری کاهش یافت.هم چنین در گروه داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان کلسترول تام از‭211‬ به‭193‬ میلی گرم در دسی لیتر و‭LDL cholesterol‬، از‭129‬ به‭107‬ میلی گرم در دسی لیتر به طور معنی داری کاهش یافت، ولی در گروه دارونما تغییر معنی داری مشاهده نشد.میانگین میزان دیگر فاکتورهای خونی اندازه گیری شده در این بررسی از قبیل تری گلیسرید، کلسترول‭HDL‬، آنزیم های کبدی‭(SGOT‬ ،‭(SGPT‬ و کراتینین قبل و بعد از دو ماه درمان در هر دو گروه تغییر معنی داری نیافت.نتیجه گیری: تجویز داروی گیاهی سیلی مارین به بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی، میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون، قندخون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا و هم چنین میزان کلسترول تام و‭LDL‬ را در این بیماران کاهش داد..
توصیفگر : سیلی مارین
توصیفگر : دیابت شیرین
توصیفگر : کاندید انسولین درمانی مقدمه: دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که به دلیل کمبود یا کاهش عملکرد انسولین موجب افزایش میزان قند خون و اختلالات متابولیسمی بدن می شود. هنگامی که دیابت نوع دوم به داروهای کاهنده قند خون خوراکی جواب ندهد و بیماران وارد مرحله کمبود نسبی انسولین شوند ترزیق انسولین برای این بیماران ضرورت می یابد. ولی اکثر بیماران به این روش درمانی تمایل ندارند
توصیفگر : لذا تلاش برای درمان این بیماران نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.هدف: در این مطالعه
توصیفگر : هدف بررسی اثر عصاره بذر گیاه خارمریم (سیلی مارین) در کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی بود.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تعداد‭ ۶۰ ‬بیمار دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی از بین بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان بقیه الله (عج‭(‬ انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه‭ ۳۰ ‬نفری تقسیم شدند. در گروه اول علاوه بر درمان مرسوم
توصیفگر : روزانه‭ ۳ ‬عدد قرص‭ ۲۰۰ ‬میلی گرمی سیلی مارین و در گروه دوم علاوه بر درمان مرسوم
توصیفگر : ‭ ۳‬عدد قرص دارونما تجویز شد. بیماران در این کارآزمایی بالینی دو ماهه از نظر فاکتورهای بیوشیمیایی نظیر قند خون ناشتا
توصیفگر : قند خون دو ساعت پس از غذا
توصیفگر : هموگلوبین گلیکوزیله‭HbA)‬۱‭(C‬ لیپیدهای سرم (تری گلیسرید
توصیفگر : کلسترول تام
توصیفگر : )‭HDL‬
توصیفگر : ‭LDL‬آنزیم های کبدی‭SGPT)‬(
توصیفگر : ‭SGOT‬ و کراتینین
توصیفگر : قبل و بعد از دو ماه درمان بررسی شدند.نتایج: در گروه بیماران دریافت کننده داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون به طور معنی داری از‭ ۸۱/۹ ‬به‭ ۲۵/۸ ‬درصد کاهش یافت
توصیفگر : ولی در گروه دارونما میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون به طور غیرمعنی داری از‭ ۸۳/۹ ‬به‭ ۲۱/۱۰ ‬درصد افزایش یافت.مقایسه میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون قبل از درمان در دو گروه (گروه داروی گیاهی سیلی مارین و گروه دارونما) تفاوت معنی دار نداشت ولی در پایان مطالعه در گروه داروی گیاهی سیلی مارین در مقایسه با دارونما بطور معنی دار کاهش یافت.در گروه بیماران دریافت کننده داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان قند خون ناشتا از‭ ۱۹۶ ‬به‭ ۱۶۰ ‬میلی گرم در دسی لیتر و قند خون دو ساعت بعد از غذا از‭ ۲۶۸ ‬به‭ ۲۱۸ ‬میلی گرم در دسی لیتر خون به طور معنی داری کاهش یافت
توصیفگر : ولی این تغییر در گروه دارونما مشاهده نشد. مقایسه میزان قند خون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا قبل از درمان در دو گروه (گروه داروی گیاهی سیلی مارین و گروه دارونما) تفاوت معنی دار نداشت
توصیفگر : ولی در پایان مطالعه در گروه داروی گیاهی سیلی مارین در مقایسه با دارونما به طور معنی داری کاهش یافت.هم چنین در گروه داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان کلسترول تام از‭ ۲۱۱ ‬به‭ ۱۹۳ ‬میلی گرم در دسی لیتر و
توصیفگر : ‭LDL cholesterol‬از‭ ۱۲۹ ‬به‭ ۱۰۷ ‬میلی گرم در دسی لیتر به طور معنی داری کاهش یافت
توصیفگر : ولی در گروه دارونما تغییر معنی داری مشاهده نشد.میانگین میزان دیگر فاکتورهای خونی اندازه گیری شده در این بررسی از قبیل تری گلیسرید
توصیفگر : کلسترول
توصیفگر : ‭HDL‬آنزیم های کبدی‭SGPT‬
توصیفگر : )‭(SGOT‬ و کراتینین قبل و بعد از دو ماه درمان در هر دو گروه تغییر معنی داری نیافت.نتیجه گیری: تجویز داروی گیاهی سیلی مارین به بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی
توصیفگر : میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون
توصیفگر : قندخون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا و هم چنین میزان کلسترول تام و‭LDL‬ را در این بیماران کاهش داد. کلید واژه: سیلی مارین
توصیفگر : دیابت شیرین
توصیفگر : کاندید انسولین درمانی هدف: در این مطالعه
توصیفگر : هدف بررسی اثر عصاره بذر گیاه خارمریم (سیلی مارین) در کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی بود.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تعداد‭ ۶۰ ‬بیمار دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی از بین بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان بقیه الله (عج‭(‬ انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه‭ ۳۰ ‬نفری تقسیم شدند. در گروه اول علاوه بر درمان مرسوم
توصیفگر : روزانه‭ ۳ ‬عدد قرص‭ ۲۰۰ ‬میلی گرمی سیلی مارین و در گروه دوم علاوه بر درمان مرسوم
توصیفگر : ‭ ۳‬عدد قرص دارونما تجویز شد. بیماران در این کارآزمایی بالینی دو ماهه از نظر فاکتورهای بیوشیمیایی نظیر قند خون ناشتا
توصیفگر : قند خون دو ساعت پس از غذا
توصیفگر : هموگلوبین گلیکوزیله‭HbA)‬۱‭(C‬ لیپیدهای سرم (تری گلیسرید
توصیفگر : کلسترول تام
توصیفگر : )‭HDL‬
توصیفگر : ‭LDL‬آنزیم های کبدی‭SGPT)‬(
توصیفگر : ‭SGOT‬ و کراتینین
توصیفگر : قبل و بعد از دو ماه درمان بررسی شدند.نتایج: در گروه بیماران دریافت کننده داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون به طور معنی داری از‭ ۸۱/۹ ‬به‭ ۲۵/۸ ‬درصد کاهش یافت
توصیفگر : ولی در گروه دارونما میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون به طور غیرمعنی داری از‭ ۸۳/۹ ‬به‭ ۲۱/۱۰ ‬درصد افزایش یافت.مقایسه میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون قبل از درمان در دو گروه (گروه داروی گیاهی سیلی مارین و گروه دارونما) تفاوت معنی دار نداشت ولی در پایان مطالعه در گروه داروی گیاهی سیلی مارین در مقایسه با دارونما بطور معنی دار کاهش یافت.در گروه بیماران دریافت کننده داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان قند خون ناشتا از‭ ۱۹۶ ‬به‭ ۱۶۰ ‬میلی گرم در دسی لیتر و قند خون دو ساعت بعد از غذا از‭ ۲۶۸ ‬به‭ ۲۱۸ ‬میلی گرم در دسی لیتر خون به طور معنی داری کاهش یافت
توصیفگر : ولی این تغییر در گروه دارونما مشاهده نشد. مقایسه میزان قند خون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا قبل از درمان در دو گروه (گروه داروی گیاهی سیلی مارین و گروه دارونما) تفاوت معنی دار نداشت
توصیفگر : ولی در پایان مطالعه در گروه داروی گیاهی سیلی مارین در مقایسه با دارونما به طور معنی داری کاهش یافت.هم چنین در گروه داروی گیاهی سیلی مارین میانگین میزان کلسترول تام از‭ ۲۱۱ ‬به‭ ۱۹۳ ‬میلی گرم در دسی لیتر و
توصیفگر : ‭LDL cholesterol‬از‭ ۱۲۹ ‬به‭ ۱۰۷ ‬میلی گرم در دسی لیتر به طور معنی داری کاهش یافت
توصیفگر : ولی در گروه دارونما تغییر معنی داری مشاهده نشد.میانگین میزان دیگر فاکتورهای خونی اندازه گیری شده در این بررسی از قبیل تری گلیسرید
توصیفگر : کلسترول
توصیفگر : ‭HDL‬آنزیم های کبدی‭SGPT‬
توصیفگر : )‭(SGOT‬ و کراتینین قبل و بعد از دو ماه درمان در هر دو گروه تغییر معنی داری نیافت.نتیجه گیری: تجویز داروی گیاهی سیلی مارین به بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی
توصیفگر : میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون
توصیفگر : قندخون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا و هم چنین میزان کلسترول تام و‭LDL‬ را در این بیماران کاهش داد. کلید واژه: سیلی مارین
توصیفگر : دیابت شیرین
توصیفگر : کاندید انسولین درمانی
شناسه افزوده : آذرآبادی مهدی
: فلاح حسینی حسن
مجموعه : گیاهان دارویی، جلد‭ ۷‬؛ شماره‭۲۶‬‭۱۳۸۷‬: .‭۸۴ - ۷۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)