خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59216
شماره مدرک : ‭م۱۰۱۸‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات اسید لینولئیک مزدوج بر فاکتورها و هورمون های موثر در فرایند تخمک گذاری در موش های آزمایشگاهی [مقاله]/ حجازی سیدحسین
عنوان نشریه : باروری و ناباروری
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۱۰۸ - ۱۰۱‬
چکیده : زمینه و هدف: فرآیند تخمک گذاری واکنشی فیزیولوژیک-التهابی و وابسته به هماهنگی فعالیت گنادوتروپینها و هورمون های استروئیدی است. علاوه بر آن میانجی های درگیر در واکنش های التهابی همچون سایتوکینها، پروستاگلاندینها، لپتین، نیتریک اکساید و ... در آن دخیلند. اسیدلینولئیک مزدوج‭(CLA)‬ گروهی از اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره بلند بیش از یک پیوند دوگانه هستند که در محصولات لبنی، گوشت گاو و گوسفند یافت می شوند. بر اساس شواهد موجود،‭CLA‬ خوراکی بر میانجی های درگیر در فرایند تخمک گذاری اثر می گذارد. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دوزهای مختلف‭CLA‬ در رژیم غذایی بر هورمونها و عوامل سیستمیک و موضعی است که بر تخمک گذاری اثر می گذارند.روش بررسی: در این مطالعه‭80‬ سر موش ماده سفید (سوری) با سن‭50 2‬ روز در چهار گروه به طور تصادفی تقسیم شدند (گروه شاهد‭C‬ و گروه های تیمار‭T2, T1‬ و‭(T3‬ هر گروه واجد‭4‬ تکرار و در هر تکرار‭5‬ موش (واحد آزمایشی‭(‬ قرار داشت (مجموعا‭20‬ موش در هر گروه‭.(‬ موشها برای مدت‭120‬ روز در گروه کنترل دریافت کننده جیره فاقد اسیدلینولئیک مزدوج و در گروه های تیمار دریافت کننده جیرها‭0.3g/kg, 0.1g/kg‬ و‭0.5g/kg‬ سید لینولئیک مزدوج بودند که جایگزین روغن ذرت جیره شده بود‭120 .‬ روز پس از شروع آزمایش از ده موش در هر گروه که علایم فحلی داشتند بوسیله قطع دم خونگیری شد و غلظت های سرمی استرادیول، پروژسترون،‭LH‬،‭FSH‬، نیتریک اکساید، لپتین و‭TNFa‬ اندازه گیری شدند. همچنین اثر‭CLA‬ بر تولید پروستاگلاندینها و نیتریک اکساید تخمدانی بررسی شد. داده ها توسط نرم افزار‭SAS‬ با تشکیل جدول‭ANOVA‬ و آزمون مقایسه بین میانگین های دانکن آنالیز شد. احتمال کمتر از‭05/0‬ معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: اسیدلینولئیک مزدوج به طور معنی داری باعث کاهش سطوح سرمی‭p<0.05( FSH)‬ ، استرادیول،‭LH‬، نیتریک اکساید، لپتین و‭TNFa‬ گردید‭(p<0.01)‬ همچنین‭CLA‬ سطح پروژسترون سرم را کاهش داد، اما این کاهش معنی دار نبود. اثر منفی‭CLA‬ بر کاهش میزان‭PGE2‬ و‭PGF2a‬ تولیدی تخمدان به طور معنی داری دیده شد‭p<0.01(.)‬نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل می توان عنوان کرد‭CLA‬ دارای اثری معنی دار بر تولیدمثل حیوان ماده است. همچنین واجد یک اثر بازدارنده بر هورمون های سیستمیک و موضعی موثر بر تخمک گذاری است. بنابراین ممکن است‭CLA‬ نقش اثرگذار بر کاهش نرخ تخمک گذاری در موش داشته باشد..
توصیفگر : اسید لینولئیک مزدوج
توصیفگر : پروستاگلاندین
توصیفگر : تخمدان
توصیفگر : تخمک گذاری
توصیفگر : گنادوتروپینها
توصیفگر : نیتریک اکساید
توصیفگر : هورمون های استروئیدی جنسی
شناسه افزوده : چمنی محمد
: صادقی علی اصغر
مجموعه : باروری و ناباروری، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۲‭۱۳۸۸‬: .‭۱۰۸ - ۱۰۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)