خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59218
شماره مدرک : ‭م۱۰۲۰‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات ان - استیل سیستئین در جلوگیری از نفروپاتی مواد حاجب ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر در افراد با عملکرد کلیوی طبیعی [مقاله]/ قزلباش زهرا,هندویی نرجس
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۶۰‬
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۱۰۷ - ۱۰۲‬
چکیده : سابقه و هدف: مطالعات زیادی در زمینه بررسی اثر ان - استیل سیستئین‭(NAC)‬ در پیشگیری از ایجاد ضایعات کلیوی ناشی از مواد حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی با نارسایی مزمن کلیوی صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر‭NAC‬ در پیشگیری از ضایعات کلیوی حاصل از مواد حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر با عملکرد کلیوی طبیعی میباشد.مواد و روش ها : مطالعه بر روی‭100‬ بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر با ماده حاجب مگلومین کامپاند‭76‬ درصد صورت گرفت، بیماران به صورت کاملا تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: در گروه اول مایعات همراه با دریافت‭NAC‬ خوراکی به میزان‭600mg‬ دو بار در روز به مدت‭2‬ روز (روز قبل و روز تجویز ماده حاجب) و در گروه دوم (گروه شاهد‭(‬، فقط مایعات تجویز شد.یافته ها: در‭100‬ بیمار مورد مطالعه، تفاوت معنیداری در مشخصات دموگرافیک اولیه وجود نداشت، ضایعات کلیوی ناشی از مواد حاجب در‭30‬ بیمار مشاهده شد،‭11‬ نفر‭22)‬ درصد‭(‬ در گروه‭NAC‬ و‭19‬ نفر‭38)‬ درصد‭(‬ در گروه شاه‍ـد بودن‍ـد، و تف‍ـاوت معنیداری وج‍ـود نداشت. در گ‍ـروه شاهد میانگی‍ـن کراتینین سرم بیماران به صورت معنیداری پس از‭48‬ ساعت اف‍ـزایش یافت‭001/ )P=0)‬اما در گروه‭NAC‬ افزایش معنیداری در میانگین کراتینین سرم بیماران مشاهده نشد .استنتاج: این نتایج بیانگر این واقعیت است که هر چند‭NAC‬ توانسته از میزان ضایعات کلیوی ناشی از مواد حاجب بکاهد، در بیماران با عملکرد کلیوی طبیعی که مایعات کافی قبل از در معرض قرار گرفتن ماده حاجب، دریافت میکنند، استفاده معمول آن توصیه نمیگردد.
توصیفگر : اسید لینولئیک مزدوج
توصیفگر : پروستاگلاندین
توصیفگر : تخمدان
توصیفگر : تخمک گذاری
توصیفگر : گنادوتروپینها
توصیفگر : نیتریک اکساید
توصیفگر : هورمون های استروئیدی جنسی
شناسه افزوده : محسنی اسداله
: طبیبان ساسان
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۶۰‬‭۱۳۸۶‬: .‭۱۰۷ - ۱۰۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)