خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59238
شماره مدرک : ‭م۱۰۴۰‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی عصاره های زیتون و چای سبز بر روی رده سلولی سرطانی پستان [مقاله]/ معتمدی معصومه,رشیدی پور مرضیه
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۲۹۴ - ۲۸۷‬
چکیده : زمینه و هدف: همانطور که می دانیم مشکلات زیادی در درمان بسیاری از تومورها وجود دارد و مطالعات زیادی برای یافتن ترکیبات ضد توموری مناسب در کشورهای مختلف انجام می شود. در همین راستا این مطالعه جهت بررسی اثر ضد سرطانی عصاره های چای سبز و زیتون بر میزان لیز رده سلولی سرطانی پستان‭(BT474)‬ انجام شد.روش کار: ابتدا عصاره های آبی چای سبز و اتانولی زیتون تهیه شدند. سپس با استفاده از روش سنجش آنزیم لاکتات دهیدروژناز میزان لیز سلولی یا سیتوتوکسیسیتی آنها در غلظت ها و زمان های مختلف بر روی سلول ها بررسی شد هر آزمایش‭3‬ بار تکرار شد و نتایج برای هر تیمار بصورت میانگین انحراف معیار بیان گردید. اختلاف آماری بین تیمارها توسط آزمون تی بررسی شد و‭(P<0.05)‬ به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در مورد عصاره چای سبز با افزایش غلظت، درصد کشندگی یا لیز سلولی در‭8‬ و‭24‬ ساعت پس از تیمار کاهش یافت. بیشترین درصد لیز سلولی توسط عصاره زیتون در غلظت‭1‬ میلی گرم در دسی لیتر‭85)‬درصد) مشاهده گردید درصد لیز در سلول های تیمار شده با عصاره زیتون وابسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت بیشتر می شد. از نظر آماری درصد لیز سلولی عصاره زیتون در‭24‬ ساعت تیمار با درصد لیز در‭8‬ ساعت تیمار‭83)‬درصد‭(‬ تفاوت معنی داری نداشت. اما مقایسه نتایج لیز سلولی عصاره چای سبز در‭8‬ ساعت و‭24‬ ساعت تیمار در غلظت های‭0.01‬ و‭0.1‬ میلی گرم در دسی لیتر تفاوت معنی داری نشان داد‭P=0.000(.)‬نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که دو عصاره زیتون و چای سبز به صورت خام دارای اثر لیز سلولی روی رده سلولی‭BT474‬ هستند. عصاره زیتون اثر شدیدتری در مقایسه با عصاره چای سبز نشان داد که با افزایش غلظت اثر آن نیز افزایش می یافت..
توصیفگر : عصاره زیتون
توصیفگر : عصاره چای سبز
توصیفگر : لاکتات دهیدروژناز
توصیفگر : رده سلولیBT‭۴۷۴‬
شناسه افزوده : عزت پور بهروز
: عبداله پور فواد
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴‭۱۳۸۹‬: .‭۲۹۴ - ۲۸۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)