خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59257
شماره مدرک : ‭م۱۰۶۱‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات ضدقارچی پیاز و برخی از داروهای آزولی به صورت منفرد و در ترکیب با یکدیگر بر روی مخمرهای بیماریزا [مقاله]/ رزاقی ابیانه مهدی
عنوان نشریه : مجله پزشکی کوثر
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۱۳ - ۱۰۳‬
چکیده : هدف: در سالهای اخیر، عفونتهای سیستمیک قارچی که به وسیله مخمرهای بیماریزا ایجاد شده است، از مهمترین عوامل مرگ و میر بخصوص در بیماران بستری در بیمارستان بوده است و درمانهای ضد قارچی رایج با استفاده از داروهای متداول کاملا موثر نمی باشد. تحقیقات نشان می دهد که اشکال مختلفی از داروهای ضد قارچی ترکیبی مورد آزمایش قرار گرفته اند که در برابر برخی از قارچهای بیماریزا اثرات هم افزایی خوبی را نشان داده اند.تحقیق حاضر به منظور تعیین حساسیت برخی از مخمرهای بیماریزا نسبت به عصاره آبی گیاه پیاز بصورت جداگانه و در ترکیب با داروهای گروه آزول شامل فلوکونازول، ایتراکونازول وکتوکونازول در شرایط آزمایشگاهی برروی مخمرهای بیماریزا شامل کاندیدا آلبیکنس‭PTCC5057‬، کاندیدا دوبلینینسیس‭CD36‬، کریپتوکوکوس نئوفرمنس‭CNE1‬ و مالاسزیا فورفور‭MF1‬ انجام شد.مواد و روش ها: روش رقیق سازی در محیط کشت مایع جهت ارزیابی فعالیت ضد قارچی ترکیبات مذکور در دو محیط کشت سابورودکستروز براث (برای همه قارچ ها به جز مالاسزیافورفور) و محیط دیکسون براث تغییر یافته (فقط برای مالاسزیا فورفور‭(‬ مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر‭MIC‬ و‭MFC‬ برای هر یک از ترکیبات بر اساس شمارش تعداد کلنی های قارچی در مقایسه با گروه شاهد‭1 )‬به جای دارو سرم فیزیولوژی استریل اضافه گردید‭(‬ و شاهد‭2 )‬به جای دارو از بالاترین غاظت حلال استفاده شد‭(‬ محاسبه شد.یافته ها: میزان محدوده‭MIC‬ عصاره آبی گیاه پیاز در ترکیب با داروهای فلوکونازول، ایتراکونازول وکتوکونازول برای کاندیدا آلبیکنس به ترتیب برابر‭0.25-32, 0.25-32‬ و‭0.25-16‬ میکروگرم در میلی لیتر برای کاندیدا دابلینینسیس برابر‭0.25-8, 0.25-32‬ و‭0.125-4‬ میکروگرم در میلی لیتر برای کریپتوکوکوس نئوفرمنس برابر‭0.25-32, 0.125-32‬ و‭0.125-16‬ میکروگرم در میلی لیتر و برای مالاسزیا فوفور به ترتیب برابر‭0.125-1, 0.25-8‬ و‭0.06-1‬ میکروگرم در میلی لیتر تعیین گردید که در مقایسه با میزان محدوده‭MIC‬ این ترکیبات بشکل جداگانه بطور معنی داری اختلاف داشت‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی تاثیر ترکیب داروها و عصاره آبی گیاه پیاز نشان داد که فعالیت ضد قارچی در همه اشکال ترکیبی در مقایسه با شکل منفرد دارو و عصاره افزایش می یابد. تاثیر عصاره پیاز (در غلظت یکسان‭(‬ بر روی کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوکونازول بیشتر است، همچنین عصاره پیاز و فلوکونازول دارای اثر یکسانی بر روی مالاسزیا فورفور می باشند. تاثیر فلوکونازول و عصاره آبی پیاز بر روی کاندیدا دابلینینسیس وکریپتوکوکوس نئوفرمنس بیشتر از تاثیر عصاره پیاز به تنهایی است. فعالیت ضدقارچی عصاره آبی پیاز در مقایسه با ایتراکونازول و کتوکونازول نیز بالاتر می باشد. ترکیب عصاره پیاز و داروهای آزولی بیشترین تاثیر را برروی مالاسزیافورفور دارد..
توصیفگر : آلیوم سپا
توصیفگر : فلوکونازول
توصیفگر : ایتراکونازول
توصیفگر : کتوکونازول
توصیفگر : حساسیت ضدقارچی
توصیفگر : اثرات هم افزایی داروها
توصیفگر : مخمرهای بیماریزا
شناسه افزوده : شمس قهفرخی معصومه
: یادگاری محمدحسین
مجموعه : مجله پزشکی کوثر، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۱۱۳ - ۱۰۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)