خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59264
شماره مدرک : ‭م۱۰۶۸‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات ضدکاندیدایی و ایمونومدولاتوری اسانس و عصاره های گیاه رازیانه‭(Foeniculum Vulgare Mill)‬ در شرایط آزمایشگاهی‭(In Vitro)‬ [مقاله]/ غضنفری طوبی
عنوان نشریه : دانشور
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۸۲‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۰ - ۷‬
چکیده : مقدمه و هدف: دانه رازیانه در طب سنتی به طور وسیعی استفاده شده و در غذا مصرف فراوانی دارد. در کتب طب سنتی از تخم رازیانه به عنوان چاشنی در غذا، بادشکن، ضدمیکرب و ضدانگل نام برده شده است. با توجه به ویژگی هایی رازیانه، اثرات ضدکاندیدایی عصاره های آبی، الکلی، استونی و اسانس دانه رازیانه روی مخمر کاندیداآلبیکنس و همچنین با توجه به نقش ماکروفاژها در ایمنی ذاتی، اثرات عصاره های آبی، اتانلی و استونی دانه رازیانه بر روی ماکروفاژهای صفاقی موش‭BALB/c‬ مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش ها: برای بررسی اثرات ضدکاندیدایی اسانس و عصاره های دانه رازیانه از روش دیسک گذاری و آزمایش رقیق سازی در براث استفاده شد. برای سنجش اثرات ایمونومدولاتوری عصاره های دانه رازیانه از آزمایش های‭MTT‬ ،‭NO‬ و برای بررسی کشندگی مخمر کاندیدا آلبیکنس توسط ماکروفاژ صفاقی موش از آزمایش های‭NBT‬ و کشندگی‭(Killing)‬ استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ضدکاندیدایی اسانس دانه رازیانه قوی بوده و اثرات ضدکاندیدایی آن‭MIC)‬ و‭(MFC‬ به ترتیب‭300‬ و‭308‬ میکروگرم در میلی لیتر است. از طرفی تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژهای صفاقی که با عصاره استونی رازیانه در غلظت‭10mg/ml‬ تیمار شده بودند، افزایش معناداری نشان داد‭P<0.02(.)‬ همچنین تولید‭Reactive Oxygen Species( ROS)‬ در محیط دارای عصاره استونی رازیانه افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داد‭P<0.001(.)‬ بررسی کشندگی نیز نشان داد که ماکروفاژهای تیمار شده با غلظت های‭10mg/ml‬ و‭20mg/ml‬ افزایش فعالیت ضدکاندیدایی بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اسانس رازیانه دارای اثرات ضدکاندیدایی قوی است. از طرفی با توجه به اثرات ایمونومدولاتوری عصاره استونی رازیانه بر تحریک ماکروفاژهای صفاقی موش و تولید نیتریک اکساید و‭ROS‬ و کشندگی کاندیدا آلبیکنس، لازم است تا مطالعات بیشتری بر روی مدل های حیوانی و انسانی جهت روشن شدن ترکیبات موثر آن بر بیماری کاندیدیازیس صورت پذیرد..
توصیفگر : رازیانه
توصیفگر : کاندیدا آلبیکنس
توصیفگر : ایمو نو مدولاتور
شناسه افزوده : خسروی علیرضا
: تاج بخش حسن
مجموعه : دانشور، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۸۲‬‭۱۳۸۸‬: .‭۲۰ - ۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)