خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59276
شماره مدرک : ‭م۱۰۸۰‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه بیلهر بر سمیت القا شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [مقاله]/ سبزعلی سهیلا
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۴۳ - ۳۸‬
چکیده : زمینه و هدف: امروزه بیماری های کبدی یکی از مشکلات مهم جوامع بشری است. یافتن دارویی موثر در درمان این اختلالات مورد توجه محققین و پزشکان می باشد. بیلهر‭(Dorema auchri)‬ از گیاهان تیره چتریان است و ساکنان مناطق جنوبی کشور از این گیاه استفاده غذایی می نمایند و بر این باورند که خواص دارویی مفیدی نیز دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات محافظت کبدی عصاره گیاه بیلهر بر مسمومیت القایی ناشی از مصرف تتراکلریدکربن‭(CCl4)‬ در موشهای صحرایی انجام شد.روش بررسی: در یک مطالعه تجربی‭30‬ سر موش صحرایی نر آلبینو از نژاد ویستار به پنج گروه شش تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان کنترل و در چهار گروه دیگر توسط تتراکلرید کربن سمیت کبدی (هپاتوتوکسیک) ایجاد شد. از این چهار گروه یک گروه به عنوان شاهد و در سه گروه دیگر روزانه به ترتیب‭200‬،‭400‬ و‭500‬ میلی گرم از عصاره پودر گیاه به صورت دهانی داده شد‭45 .‬ روز بعد از شروع مطالعه در کلیه گروهها آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز‭(ALT)‬، آسپارتات آمینوترانسفراز‭(AST)‬ و آلکالین فسفاتاز‭(ALP)‬ و همچنین غلظت های سرمی پروتئین تام، آلبومین و بیلی روبین که از شاخص های آسیب های کبدی است اندازه گیری و با استفاده از آزمون آماری‭ANOVA‬ تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: تزریق درون صفاتی تتراکلرید کربن باعث افزایش فعالیت‭AST‬،‭ALT‬،‭ALP‬ به ترتیب به میزان‭117.85‬،‭468.6‬ و‭134.97‬ درصد و کاهش غلظت پروتئین تام و آلبومین و افزایش غلظت بیلی روبین به ترتیب به میزان‭16.8‬،‭20.3‬ و‭880‬ درصد در مقایسه با گروه کنترل شد‭p<0.001(.)‬ مصرف عصاره گیاه بیلهر سبب گردید این فاکتورها به طور معنی داری‭(p<0.05)‬ به وضعیت نرمال نزدیک شوند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد عصاره گیاه بیلهر در برابر آسیب های کبدی ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن دارای اثرات محافظتی است..
توصیفگر : اثرات سایتوپاتولوژیک
توصیفگر : آویشن باغی
توصیفگر : آویشن شیرازی
توصیفگر : میخک
توصیفگر : رده های سلولی‭Vero, Hela, hep‬۲
توصیفگر : روش‭MTT‬
شناسه افزوده : قیطاسی ایزدپناه
: مزروقی نوراله
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، جلد‭ ۹‬؛ شماره۱‭۱۳۸۶‬: .‭۴۳ - ۳۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)