خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59300
شماره مدرک : ‭م۱۱۰۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط آنمی فقر آهن با اولین نوبت تشنج ناشی از تب در کودکان‭ ۶ ‬ماه تا‭ ۵ ‬سال [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره‭۶۰‬
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۷۲ - ۶۵‬
چکیده : مقدمه: مطالعاتی مبنی بر ارتباط بین آنمی فقر آهن و تشنج ناشی از تب در دنیا انجام شده ولی تاکنون یافته های اولیه پاسخ قطعی و قانع کننده ای نداشته است. با توجه به شیوع نسبتا بالای آنمی و تب- تشنج در کودکان، اهمیت و قابل پیشگیری بودن آنها و درمان پذیری آنمی فقر آهن در این پژوهش سعی در بررسی بیشتر ارتباط احتمالی این موارد شده است.هدف: بررسی ارتباط آنمی فقرآهن با اولین نوبت تشنج ناشی از تب در کودکان‭6‬ ماه تا‭5‬ سال در بیمارستان‭17‬ شهریور رشت در سال های‭1384‬ تا‭1385.‬مواد و روش ها: مطالعه مقطعی با انتخاب گروه کنترل صورت گرفت. بررسی در یک گروه‭200‬ نفری دچار تب- تشنج و گروه دیگر‭200‬ نفری تب دار ولی بدون تب- تشنج، با تطبیق سن و جنس به صورت آینده نگر پس از بستری انجام شد، با اندازه گیری شاخص های کفایت آهن بدن شامل هموگلوبین‭HB(,)‬ حجم متوسط سلولی‭MCV(,)‬ هموگلوبین متوسط سلولی‭MCH(,)‬ هماتوکریت متوسط سلولی‭(MCHC)‬ و میزان پلاسمایی فریتین, آهن و ظرفیت کل اتصالی آهن‭(TIBC)‬ و آنالیز آماری کای دو‭Chi square‬ و‭T-test‬ نرم افزار‭SPSS‬ ویرایش دهم انجام شد.نتایج: از‭400‬ کودک،‭233‬ نفر‭58.2)‬درصد) پسر و‭167‬ نفر‭41.8)‬درصد‭(‬ دختر بودند و از‭200‬ مورد دچار تب و تشنج،‭118‬ نفر پسر‭59)‬درصد‭(‬ و‭82‬ نفر‭41)‬درصد‭(‬ دختر بودند. متوسط‭HB=10/84 1/16 ,MCV=77/5 6/6,‬ و‭MCH= 25/3 2/78‬ در گروه تشنجی بیشتر از گروه کنترل و فاقد تفاوت معنی دار و متوسط‭(Fe=58/55 35/35 )P=0/003‬ آهن سرم‭(TIBC= 320/89 49/4 )P=0/002 ,‬ و‭Ferritin= 100/23 114/3‬ فریتین‭(P=0/005)‬ در گروه تشنج مؤید وجود موارد آنمی کمتر نسبت به گروه کنترل بود و همگی دارای تفاوت معنی دار بودند. علاوه بر این از‭184‬ نفر‭46)‬درصد‭(‬ دچار آنمی فقر آهن،‭96‬ نفر‭52.1)‬درصد‭(‬ تشنج نداشتند و‭88‬ نفر‭47.9)‬درصد‭(‬ تشنج کرده بودند که تفاوت آماری معنی دار در تب و تشنج با زمینه آنمی فقر آهن وجود نداشت که با‭Odd Ratio=1/175‬ نقش حفاظتی آنمی برای تب و تشنج مطرح نیست.نتیجه گیری: به نظر می رسد ارتباطی بین آنمی فقر آهن و بروز اولین نوبت تب وتشنج وجود نداشته باشد..
توصیفگر : افسردگی بعد از زایمان
توصیفگر : آنمی
توصیفگر : هموگلوبین
شناسه افزوده : بیدآبادی الهام
: سبحانی عبدالرسول
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره‭۶۰‬‭۱۳۸۵‬: .‭۷۲ - ۶۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)