خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59311
شماره مدرک : ‭م۱۱۱۵‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و لیپوپروتئین‭(a)‬ با ابتلا به بیماری های قلبی [مقاله]/ اصغرنژاد عین اله,رنجبر رضا
عنوان نشریه : تحقیقات نظام سلامت
شماره / دوره : ، جلد‭ ۴‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۰ - ۰‬
چکیده : مقدمه: همگام با پیشرفت تکنولوژی های پیشرفته پزشکی و روش های تشخیصی درمانی بیماران قلبی، عوامل خطر جدیدی در اتیولوژی بیماری های قلبی- عروقی مطرح می شود. هموسیستئین، لیپوپروتئین‭(a)‬، قیبرینوژن و فاکتور هفت از جمله عوامل خطر جدید بیماری های قلبی- عروقی هستند که توجه پژوهشگران را به خود جلب نمودند. هدف از این مطالعه موردی- شاهدی بررسی میزان هموسیستئین در بیماران قلبی بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در شهر ایلام و مقایسه آن با افراد گروه شاهد است.روش ها: در این مطالعه موردی- شاهدی، افراد گروه مورد را بیماران قلبی بستری در بخش قلب‭(n=40)‬ بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام و افراد گروه شاهد‭(n=60)‬ را کسانی تشکیل دادند که بدون هیچ گونه سابقه بیماری قلبی در این بیمارستان برای منظور های دیگری غیر از بیماری های قلبی بستری شدند. پس از کسب رضایت کتبی از کلیه نمونه ها‭8‬ سی سی نمونه خون ناشتا جهت بررسی هموسیستئین، قند خون ناشتا‭(FBS)‬ کلسترول، تری گلیسرید،‭LDL‬ و‭HDL‬ گرفته شد. داده های دموگرافیک و بالینی با استفاده از یک پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید.یافته ها: بیش از نیمی از افراد گروه مورد‭52.5)‬ درصد) زن و بیش از یک سوم افراد گروه شاهد‭36.6)‬ درصد‭(‬ مرد بودند. میانگین سنی و انحراف معیار افراد گروه مورد و شاهد به ترتیب‭10.27 49.48‬ و‭13.03 42.25‬ سال بود‭(P<0.05)‬ میانگین سطح سرمی هموسیتئین در افراد گروه مورد و شاهد به ترتیب‭3.02 13.51‬ و‭3.10 13.42‬ بود. غلظت لیپوپروتئین‭(a)‬ در گروه مورد و شاهد به ترتیب‭51.66 35.22‬ و‭17.96 13.96‬ بود. در هر دو گروه با افزایش سن غلظت هموسیستئین افزایش قابل توجهی داشت که این رابطه فقط در گروه مورد معنی دار بود‭(P=0.006)‬ غلظت قند خون ناشتا، تری گلیسرید،‭LDL‬ و کلسترول در گروه مورد به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از گروه شاهد بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهند که بین افزایش سطح هموسیستئین و افزایش سن ارتباط معنی داری وجود دارد و از آن جا که سن بالا، خود برای بیماری های قلبی فاکتور مساعد کننده ای است بنابراین این ریسک فاکتور نقش موثری در افزایش احتمال ابتلای به بیماری های قلبی مورد تایید قرار می دهد هر چند که ارتباط این ریسک فاکتور با فاکتور های خطر دیگر در گروه های مورد و شاهد از نظر آماری معنی دار نمی باشد، ارتباط بین هموسیستئین و‭HDL‬ از نظر آماری معنی دار است، ولی نتایج این مطالعه حاکی از این است که نقش هموسیستئین به عنوان یک ریسک فاکتور جدید به اندازه نقش‭TG‬، کلسترول و‭LDL‬ در شیوع و شدت بیماری های قلبی محرز نیست و از این رو برای حصول اطمینان از چنین ارتباطی انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر توصیه می گردد..
توصیفگر : هموسیستئین
توصیفگر : بیماری های قلبی
توصیفگر : عروقی
توصیفگر : لیپوپروتئین
توصیفگر : ‭a‬ریسک فاکتورهای جدید
شناسه افزوده : پیمان هادی
: سایه میری کوروش
مجموعه : تحقیقات نظام سلامت، جلد‭ ۴‬؛ شماره۲‭۱۳۸۹‬: .‭۰ - ۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)