خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59320
شماره مدرک : ‭م۱۱۲۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن‭MTHFR‬ و سطح هموسیستئین با دیابت و چاقی [مقاله]/ ناظم حبیب اله,فخرزاده حسین,حشمت رامین,محمدآملی مهسا,امیری پروین
عنوان نشریه : مجله دیابت و لیپید ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۸‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۸۸ - ۲۸۱‬
چکیده : مقدمه: پلی مورفیسم ژن‭MTHFR‬ به واسطه اعمال اثر بر سطح هموسیستئین خون، نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی چاقی و دیابت دارا می باشد. ارتباط معنادار و محکمی بین سطح هموسیستئین و بیماری های مختلفی چون بیماری های عروق کرونر و عروق مغزی وجود دارد.روش ها: به منظور بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم‭C677T‬ ژن‭MTHFR‬ در افراد چاق و دیابتی با سطح هموسیستئین سرم،‭314‬ نفر در‭4‬ گروه (چاق، دیابتی، دیابتی چاق و نرمال) بررسی شدند. ژنوتیپ افراد برای پلی مورفیسم ژن‭MTHFR‬ با روش‭PCR-RFLP‬ تعیین شد. سطح هموسیستئین سرم با روش‭DHPLC‬ اندازه گیری شد.یافته ها: سطوح سرمی هموسیستئین در افرادی که دارای ژنوتیپ‭TT‬ بودند‭(26.5 34.6 mol/L)‬ به طور معناداری بالاتر از افراد دارای ژنوتیپ‭(mmol/L 15.1 8)‬و ژنوتیپ‭mmol/L16.4 7.8(CT)‬بود‭P<0.0001(.)‬ در گروه بیماران چاق، شیوع ژنوتیپ‭TT‬ و‭CT‬ در افرادی که سطح هموسیستئین خونشان بیشتر از‭15 mol/L‬ بود در مقایسه با سایر افرادی که هموسیستئین پایین تر از‭15 mol/L‬ داشتند، به طور معناداری بالاتر بود‭TT + CT)‬ در مقابل‭CC‬ ،‭Or=1.5‬ فاصله اطمنیان‭95‬درصد‭17.1-1.5 =‬ ؛‭0.001 = P(.‬ در گروه دیابتی و چاق نیز شیوع ژنوتیپ‭TT‬ یا‭CT‬ در افرادی که هموسیستئین خون آنها بالاتر از‭15 mol/L‬ بود به طور معناداری از بیمارانی که هموسیستئین کمتر از‭15 mol/L‬ داشتند، بالاتر بود‭TT + CT)‬ در مقابل‭CC‬،‭OR=3.7‬ فاصله اطمنیان‭95‬درصد‭17.5-0.8 =‬ ؛‭0.004 = P(.‬در سایر گروه ها ارتباط معناداری بین سطح هموسیستئین و ژنوتیپ‭MTHFR‬ یافت نشد. همچنین تفاوت معناداری نیز بین آلل‭MTHFR‬ و توالی ژنوتیپ بین گروه های مختلف یافت نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما همانند آنچه که در سایر مطالعات در جوامع دیگر گزارش شده است، ارتباط بین هموسیستئین خون و ژنوتیپ‭MTHFR C667T‬ را تایید کرد. همچنین ارتباط میان ژنوتیپ‭MTHFR‬ و هموسیستئین سرم تنها در گروه بیماران چاق و گروه بیماران چاق دیابتی مشاهده شد و این ارتباط در سایر گروه ها دیده نشد. این یافته بر این نکته تاکید دارد که اثر این پلی مورفیسم بر روی فعالیت آنزیم‭MTHFR‬ و متابولیسم هموسیستئین در شرایط مختلف، متفاوت می باشد..
توصیفگر : ‭MTHFR‬پلی مورفیسم
توصیفگر : هموسیستئین
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : چاقی
شناسه افزوده : شجاع پور مهناز
: توکلی بزاز جواد
مجموعه : مجله دیابت و لیپید ایران، جلد‭ ۸‬؛ شماره۳‭۱۳۸۸‬: .‭۲۸۸ - ۲۸۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)