خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59354
شماره مدرک : ‭م۱۱۵۸‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط میزان مس و روی سرم با تعداد انسداد عروق کرونر قلب در بیماران آترواسکلروزیس [مقاله]/ کریمی صدیقه,کاظم بیگی فاروق
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۴۷ - ۳۸‬
چکیده : مقدمه: آترواسکروز (سفت شدن جدار شریانها در اثر تجمع لیپید) عامل عمده مرگ و میر در کشورهای پیشرفته می باشد. این بیماری، بر اساس ناحیه گرفتار و ویژگیهای مربوط به ضایعه، علایم بالینی خاصی را به وجود می آورد که ممکن است گوناگون باشند. با وجود آشنایی ما با این بیماری، هنوز بعضی از مشخصه های اساسی آن کشف نشده است. عناصر کمیاب که در حد‭mg/kg )‬میلیگرم بر کیلوگرم‭(‬ و یا کمتر، در بافتهای انسانی و حیوانی یافت می شوند، در بسیاری از جنبه های متابولیسم مواد در بدن نقش اساسی دارند. امروزه عقیده بر این است که بین تغییرات میزان عناصرکمیاب و بسیاری از بیماریها، مانند آتروسکلروز رابطه ای معنی دار وجود دارد. این پژوهش به منظور ارزیابی میزان مس و روی سرم در ارتباط با تعداد انسداد عروق کرونر در مقابل گروه کنترل در بیماران آترواسکلروزیس انجام گردیده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر تعداد‭243‬ فرد مورد و سالم را مورد ارزیابی قرار داده است، که شامل‭60‬ نفر سالم به عنوان گروه کنترل‭25)‬ زن و‭35‬ مرد‭(‬ با میانگین سنی‭50.55 9.313‬ و‭183‬ نفر بیمار‭52)‬ زن و‭131‬ مرد‭(‬ با میانگین‭57.38 10.14‬ می گردد. افراد سالم و بیمار بر اساس آزمایشات بالینی و جواب آنژیوگرافی و این که چند رگ (صفر، یک، دو یا سه‭(‬ از عروق کرونر آنها دچار انسداد شده است در چهار گروه قرار گرفتند. گروه کنترل دچار انسداد عروق کرونر نبود. گروههای بیمار و کنترل از لحاظ متغیرهای زمینه ای و مداخله گر با هم مطابقت داده شده اند.یافته های پژوهش: در گروه نرمال میانگین مس سرم برابر‭0.848 0.260 PPM‬ و روی سرم برابر‭0.562 0.204 PPM‬ و در گ‍ـــروه دوم میانگین مس سرم برابر‭0.918 0.205 PPM‬ و روی س‍ــــرم ب‍ـــراب‍ــر‭0.578 0.208 PPM‬ و در گروه سوم میانگین مس سرم برابر‭1.022 0.241 PPM‬ و روی س‍ــرم ب‍ـــرابر‭0.643 0.182 PPM‬ و در گروه چهارم میانگین مس سرم برابر‭1.0125 0.241 PPM‬ و روی سرم برابر‭0.718 0.211 PPM‬ بدست آمد. میانگین مس و روی سرم در هر سه گروه مورد نسبت به گروه نرمال، حتی هنگامی که جنس گروههای مورد و گروه نرمال در نظر گرفته شد، افزایش نشان داد. و این تفاوت از لحاظ آماری کاملا معنی دار بود،‭p<0.001(.)‬ نسبت‭Zn/Cu‬ و‭Cu/Zn‬ در این بیماران در مقایسه با گروه نرمال بررسی گردید، که تفاوت بدست آمده از لحاظ آماری معنی دار نبود،‭p>0.05(.)‬ بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش و پژوهشهای قبلی، باقی ماندن سطوح مس و روی در دامنه طبیعی سرم حایز اهمیت است و خارج شدن آنها از این محدوده طبیعی خطر ابتلا به آترواسکروزیس را اف‍ــــزایش می دهد..
توصیفگر : آترواسکلروز
توصیفگر : عناصر کمیاب
توصیفگر : مس
توصیفگر : روی
شناسه افزوده : یغمایی بهرام
: معتمدی محمدرضا
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۴۷ - ۳۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)