خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59363
شماره مدرک : ‭م۱۱۶۷‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی اکسیداسیون لیپیدها، آنتی اکسیدان ها و فعالیت آنزیم پاراکسوناز سرمی در افراد مبتلا به هیپرتیروئیدی تحت بالینی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۸‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۳۲۳ - ۳۱۷‬
چکیده : مقدمه: پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدی) تحت بالینی، وضعیت بالینی است که با پایین رفتن‭TSH‬ بدون تغییر در سطوح سرمی‭T3‬،‭T4‬ مشخص میشود. در مورد اثر این عارضه بر سطوح سرمی و متابولیسم لیپیدها اتفاق نظر وجود ندارد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اختلال های اکسیداسیون لیپیدها در این بیماران طراحی و انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی انجام شد‭41 .‬ بیمار مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی و‭36‬ نفر با وضعیت تیروئید طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتند. هیپرتیروئیدی تحت بالینی با‭0.3 TSH<‬ و‭T4‬ و‭T3‬ طبیعی تعریف و با آزمون تحریکی‭TSH‬ تایید شد. پرسشنامه ای شامل علایم بالینی و عوارض دارویی برای بیماران تکمیل شد و نمونه خون بیماران برای انجام آزمایش ها جمع آوری شد. در این پژوهش برای بررسی شاخص های اکسیداسیون لیپیدها و آنتی اکسیدان ها سطوح سرمی لیپیدی شامل کلسترول تام، تریگلیسرید و‭HDL-C‬ و همچنین‭LDL-C‬ اکسیده. ظرفیت کلی آنتیاکسیدان‭(TAC)‬ اندازه گیری شد. همچنین فعالیت آنزیم پاراکسوناز، سطوح سرمی ویتامین‭A‬،‭E‬ و بتا کاروتن نیز اندازه گیری شد. سپس یافته های آزمایشگاهی مورد بررسی آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که اختلاف معنیداری از نظر سن‭13 46)‬،‭13 47‬،‭(NS‬، جنس‭30.11)‬ مرد در مقابل‭14.12‬ زن‭(‬، و زن‭13 77)‬ در مقابل‭14 79‬ کیلوگرم‭(‬، نمایه توده بدن و فشار خون در دو گروه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی و گروه شاهد وجود نداشت. در گروه بیماران‭TSH‬ به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود‭p<0.001)‬،‭mu/L 1/0 16/0‬در مقابل‭(0/1 1/1‬ ولی‭FT3‬،‭FT4‬،‭T3‬،‭T4‬،‭T3RU‬ در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. نتایج آزمایش اکسیداسیون لیپیدها و آنتی اکسیدان ها نشان داد در گروه شاهد سطوح سرمی ویتامین‭A‬، بتاکاروتن،‭LDL-C‬ اکسیده، فعالیت پاراکسوناز‭1‬،‭TAC‬، کلسترول تام، تری گلیسرید،‭LDL-C‬ و نسبت آنزیم پاراکسوناز به‭HDL-C‬ بالاتر از گروه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی بود. نتیجه گیری: وجود اختلاف در سطوح اکسیداسیون لیپیدها و فعالیت آنزیم پاراکسوناز نشان دهنده بروز تغییرات در متابولیسم پایه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی است..
توصیفگر : افزایش وزن
توصیفگر : بارداری
توصیفگر : شاخص توده بدنی
توصیفگر : بیرجند
شناسه افزوده : عطایی لادن
: عزیزی فریدون
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۸‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۳۲۳ - ۳۱۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)