خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59388
شماره مدرک : ‭م۱۱۹۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق [مقاله]/ شریعت زاده سیدمحمدعلی,عیسی آبادی بزچلویی ابوالفضل
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۸۱ - ۷۵‬
چکیده : مقدمه: رادیکال های آزاد، اتم ها یا مولکول هایی هستند که به خاطر وجود الکترون تک، بسیار واکنش پذیر بوده و آسیب های فراوانی را به ماکرو ملکول های بدن جانداران وارد می سازند. سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی با جلوگیری از تشکیل رادیکال ها، ترمیم صدمات ناشی از فعالیت رادیکالها، افزایش دفع مولکول های صدمه دیده و به حداقل رساندن جهش های سلولی با آسیب های ناشی از این رادیکال ها مقابله می کنند. سبک های مختلف زندگی و تغذیه ای، فاکتورهای محیطی و ژنتیکی می توانند باعث افزایش غیرطبیعی تولید رادیکالهای آزاد یا تضعیف سیستم دفاع آنتی اکسیدانی شده و تعادل بین تولید و دفع رادیکال های آزاد را بر هم زده و همچنین در پدیده پیری ایجاد و پیشرفت تعداد زیادی از بیماریها نقش داشته باشند. بر این اساس برخی از عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق بررسی شد. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام گرفت. افراد تحت مطالعه‭720‬ نفر‭395)‬ دختر،‭325‬ پسر) از افراد‭17-15‬ ساله شهر اراک بودند. افراد پرسشنامه ای در خصوص اطلاعات مربوط به عوامل دموگرافیک و رژیم غذایی، که روایی آن توسط متخصصین فن، تایید شده بود را پر کردند و سپس ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق آنها با روش‭(FRAP )Ferric Reducing Ability of Plasma‬ اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار‭(‬ و تحلیلی (تی تست و ضریب همبستگی اسپیرمن‭(‬ استفاده شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق پسرها بالاتر از دخترها بود‭P=0.0002(.)‬ همچنین بین مصرف شیر، تحصیلات مادر، پدر و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت و‭p‬ و‭r‬ به ترتیب عبارت بودند از‭0.02) :‬،‭0.004‬،‭0.045‬،‭0.087‬،‭0.11‬،‭0.076(.‬ بین وضعیت اقتصادی، مصرف گوشت قرمز و سفید، چربی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تحصیلات والدین و رعایت رژیم غذایی با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی مثبت و معنی داری دارد که به نظر می رسد دادن آگاهی های لازم و آموزش های تغذیه ای می تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو و پیشگیری از بیماریهای مختلف گردد..
توصیفگر : رادیکالهای آزاد
توصیفگر : آنتی اکسیدان
توصیفگر : استرس اکسیداتیو
توصیفگر : بزاق
توصیفگر : رژیم غذایی
شناسه افزوده : بیرامی منصور
: راهزانی کبری
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۴‭۱۳۸۷‬: .‭۸۱ - ۷۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)