خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59390
شماره مدرک : ‭م۱۱۹۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی برون تنی محافظت‭DNA‬ لکوسیتی توسط اسانس و عصاره اتانولی گیاه مرزه‭(Satureja hortensis L.)‬ [مقاله]/ ایران شاهی مهرداد
عنوان نشریه : گیاهان دارویی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۶‬؛ شماره‭۲۲‬
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۷۰ - ۶۴‬
چکیده : مقدمه: صدمه به‭DNA‬ و استرس اکسیداتیو از عوامل مهم در بسیاری از بیماری های تحلیل دهنده و پیری هستند.هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثرات محافظتی عصاره اتانولی و اسانس گیاه بر صدمات ناشی از پراکسیدهیدروژن در‭DNA‬ لکوسیتی بود.روش بررسی: صدمه به‭DNA‬ و مقاومت آن در مقابل اثرات تخریبی پراکسیدهیدروژن با سنجش کومت انجام شد. لنفوسیت ها با استفاده از محلول جدا کننده (فیکول‭57‬ گرم در لیتر) جدا شده و در معرض عصاره اتانولی گیاه مرزه‭05/0)‬،‭1/0‬،‭5/0‬،‭1‬ و‭5/2‬ میلی گرم بر میلی لیتر‭(‬، اسانس گیاه‭05/0)‬،‭1/0‬،‭5/0‬،‭1‬ و‭5/2‬ میکرو لیتر بر میلی لیتر‭(‬، پراکسیدهیدروژن‭50)‬،‭100‬ و‭200‬ میکرومولار‭(‬ و مخلوطی از پراکسیدهیدروژن‭200)‬ میکرومولار‭(‬ با عصاره اتانولی‭1)‬ و‭5/2‬ میلی گرم بر میلی لیتر‭(‬ و یا اسانس گیاه‭1)‬ و‭5/2‬ میکرولیتر بر میلی لیتر‭(‬ در‭4‬ درجه سانتی گراد به مدت‭30‬ دقیقه قرار گرفتند و وسعت جابجایی‭DNA‬ با روش الکتروفورز میکروژلی تک سلولی در تحت شرایط قلیایی اندازه گیری شد.نتایج: تیمار لنفوسیت ها با عصاره اتانولی یا اسانس گیاه مرزه منجر به کاهش قابل توجه صدمه به‭DNA‬ در اثر پر اکسیدهیدروژن در مقایسه با نمونه های کنترل شد. عصاره گیاه باعث مهار قابل توجه‭(01/0>p)‬ صدمه اکسیداتیو‭DNA‬ ناشی از پراکسیدهیدروژن در مقایسه با نمونه های کنترل در غلظت‭5/2‬ میلی گرم بر میلی لیتر شد. اسانس گیاه نیز‭1)‬ و‭5/2‬ میکرولیتر بر میلی لیتر‭(‬ مهار قابل توجه‭(01/0>p)‬ صدمه ناشی از پر اکسید هیدروژن بر‭DNA‬ را نشان داد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که عصاره اتانولی (در غلظت‭5/2‬ میلی گرم بر میلی لیتر‭(‬ و اسانس گیاه (در غلظت های‭1‬ و‭5/2‬ میکرولیتر بر میلی لیتر‭(‬ هر دو قادر به مهار اثرات صدمات اکسیداتیو به‭DNA‬ کروموزومی لنفوسیت ها هستند..
توصیفگر : ‭DNA‬مرزه
توصیفگر : ‭Satureja hortensis‬آنتی اکسیدان
توصیفگر : آنتی ژنوتوکسیک
شناسه افزوده : مصفا فاطمه
: کریمی غلام رضا
مجموعه : گیاهان دارویی، جلد‭ ۶‬؛ شماره‭۲۲‬‭۱۳۸۶‬: .‭۷۰ - ۶۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)