خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59395
شماره مدرک : ‭م۱۱۹۹‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی پارامترهای اسپرم در موش‭NMRI‬ نر تیمار شده با روغن ذرت [مقاله]/ قاسمی اصغر,فقیه زاده سقراط,مفید محمود,مهدوی نسب حسین,بهادران جاجرمی حسین,صدرایی سیدهمایون
عنوان نشریه : مجله علوم تشریح ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۴‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۲۸۸ - ۲۷۷‬
چکیده : هدف: بررسی تعداد، تحرک، قابلیت زنده ماندن، مورفولوژی، کیفیت کروماتین اسپرم، تولید روزانه اسپرم‭(DSP: Daily Sperm Production)‬ و تعداد اسپرماتیدها در هر گرم بافت بیضه ای‭(TSN: Testicular Spermatid Number per gram testis)‬ موشهای سوری نر تیمار شده با روغن ذرت.مواد و روشها: در این تحقیق موشهای نر نژاد‭NMRI‬ با میانگین سنی‭4‬ هفته انتخاب و سپس به سه گروه، یک گروه کنترل و دو گروه تجربی تقسیم شدند. گروههای تجربی به ترتیب به مدت‭14‬ روز روزانه‭ml 150‬ و‭ml 100‬ روغن ذرت از طریق دهان دریافت کردند در حالی که گروه کنترل روغن ذرت دریافت نکرد. وزن موشها در روز اول و آخر آزمایش اندازه گیری و ثبت شد. موشها از طریق قطع نخاع گردنی کشته شدند و پس از خارج کردن دم اپیدیدیم راست، این ناحیه به وسیله قیچی تحت شرایط استریل قطعه قطعه و داخل محیط کشت‭T6‬ حاوی‭Bovine Serum Albumine(BSA)‬ برای‭4mg/ml‬ به مدت یک ساعت در انکوباتور‭(co37)‬ نگهداری شدند. آنالیز اسپرم بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی‭(WHO)‬ انجام شد. برای بررسی مورفولوژی اسپرم و کیفیت کروماتین اسپرم به ترتیب از رنگ آمیزی پاپانیکولاو آنیلین بلو استفاده شد. بیضه راست و چپ را بطور جداگانه وزن کرده و پس از حذف کپسول اطراف بیضه راست عمل هموژنیزاسیون انجام شد. سرهای مقاوم به هموژن توسط یک لام هموسیتومتر شمارش شد. تعداد اسپرماتیدها به عنوان‭TSN‬ بیان شد‭DSP.‬ به وسیله تقسیم تعداد کل اسپرماتید در هر گرم بیضه به‭84/4‬ به دست می آمد.یافته ها: مطالعه نشان داد که مصرف‭14‬ روزه روغن ذرت با مقادیر‭ml 150‬ و‭100‬ میکرولیتری باعث کاهش تعداد، قابلیت زنده ماندن، تحرک کیفیت کروماتین و مرونولوژی اسپرم اپیدیدیم موش سوری‭DSP‬،‭TSN‬ و وزن بدن موش در مقایسه با گروه کنترل می شود، اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نیست‭p>0.05(.)‬نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد مصرف‭14‬ روزه روغن ذرت تاثیر منفی بر کلیه پارامترهای اسپرم،‭DSP‬ و‭TSN‬ موش دارد، اما این میزان معنی دار نیست. بنابراین استفاده از این میزان روغن ذرت به عنوان یک حلال خوب می تواند در مطالعات تحقیقاتی روی سیستم تولید مث‍ــل موش توص‍ـیه می شود..
توصیفگر : روغن ذرت
توصیفگر : تولید روزانه اسپرم
توصیفگر : مورفولوژی
توصیفگر : کیفیت کروماتین
شناسه افزوده : زارع زهره
: دشت نورد حسین
مجموعه : مجله علوم تشریح ایران، جلد‭ ۴‬؛ شماره۳‭۱۳۸۵‬: .‭۲۸۸ - ۲۷۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)