خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59410
شماره مدرک : ‭م۱۲۱۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در زمینه خود درمانی [مقاله]
عنوان نشریه : افق دانش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۳۵ - ۲۷‬
چکیده : زمینه و هدف: مصرف خود سرانه و بدون نسخه دارو می تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند و به ویژه این امر در جامعه زنان به دلیل واقع شدن در دوران حساسی هم چون بارداری و شیردهی از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد؛ چرا که تولد نوزاد ناهنجار می تواند مشکلات خانوادگی و اجتماعی زیادی را ایجاد کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار شهر اراک در زمینه خوددرمانی صورت پذیرفته است.روش تحقیق: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و آینده نگر می باشد که در آن‭200‬ نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال‭1387‬ شرکت داشته اند (نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد هر کدام‭100‬ نفر تقسیم شدند‭.(‬ در پژوهش حاضر روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیم شده شامل سوالات آگاهی، نگرش و چک لیست عملکرد مادران در خصوص مصرف خودسرانه داروها بوده است. قبل از انجام مداخله آموزشی پرسشنامه و چک لیست برای هر دو گروه مورد و شاهد تکمیل و سپس مداخله آموزشی برای گروه مورد در طی یک ماه و در قالب‭4‬ جلسه آموزشی‭50‬ دقیقه ای انجام گرفت. سپس‭3‬ ماه پس از مداخله آموزشی در هر دو گروه مورد و شاهد اطلاعات مجددا گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در قبل از مداخله آموزشی میزان آگاهی و نگرش مادران در زمینه خود درمانی در حدمتوسط و عملکرد آنان در زمینه مصرف خود سرانه داروها کمتر از حدمتوسط بود و این مقدار در گروه مورد و شاهد به ترتیب درصد‭18‬ و درصد‭22‬ بود. ولی پس از مداخله آموزشی بین دو گروه مورد و شاهد در همه متغیرهای ذکر شده اختلاف معنی داری ایجاد شد و عملکرد مادران نیز در زمینه خود درمانی کاهش پیدا کرد‭p<0.05(.)‬نتیجه گیری: هرچه آگاهی و نگرش مادران باردار جهت مصرف خودسرانه داروها بالاتر باشد عملکرد در زمینه خود درمانی نیز بهبود یافته است. یافته های این بررسی لزوم آموزش را در جهت کاهش مصرف خود سرانه داروها در مادران باردار نشان می دهد. لذا پیشنهاد می گردد آموزش در جهت تغییر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در جهت کاهش مصرف خود سرانه داروها در سایر مراکز نیز انجام گیرد..
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : نگرش
توصیفگر : عملکرد
توصیفگر : خود درمانی
شناسه افزوده : بیاتی اکرم
مجموعه : افق دانش، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳‭۱۳۸۸‬: .‭۳۵ - ۲۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)