خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59411
شماره مدرک : ‭م۱۲۱۷‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در مورد مصرف شیر و لبنیات [مقاله]/ دهقانی محبوبه
عنوان نشریه : مجله دانش و تندرستی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۴۳ - ۳۸‬
چکیده : مقدمه: تغذیه متعادل و استفاده از گروه شیر و لبنیات از مبانی مهم سلامتی کودکان و رشد جسمی و افزایش بازدهی آموزشی می باشد و آموزش یکی از روش های افزایش آگاهی و ایجاد نگرش و عملکرد صحیح در دانش آموزان است. این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان یزد در مورد مصرف شیر و لبنیات انجام پذیرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، چهار کلاس دوم راهنمایی‭106)‬ دانش آموز) که از لحاظ تحصیلات و شغل والدین و بعد خانوار هم گون بودند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مورد (دو کلاس با‭52‬ دانش آموز‭(‬ و شاهد (دو کلاس با‭54‬ دانش آموز‭(‬ تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای شامل چهار قسمت بود: سوالات زمینه ای و سوالاتی در مورد آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد مصرف شیر و لبنیات که با توجه به مطالعات قبلی طراحی شد. این پرسش نامه به صورت پیش آزمون‭(Pre-test)‬ در هر دو گروه تکمیل گردید. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده، برنامه آموزشی برای گروه مورد طراحی و اجرا شد و پس از دو ماه آزمون ثانویه‭(Post-test)‬ از هر دو گروه به عمل آمد. داده ها بعد از کدگذاری با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون آماری‭t‬ زوجی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: بر اساس نتایج آزمون‭t‬ زوجی، امتیاز آگاهی و نگرش دانش آموزان گروه مورد بعد از آموزش به طور معنی داری افزایش یافته بود‭(P=0.001)‬ ولی میزان افزایش امتیاز عملکرد آن ها معنی دار نبود‭P=0.06(.)‬ در گروه شاهد هیچ تغییر معنی داری در نگرش‭(P=0.11)‬ و عملکرد‭(P=0.68)‬ آن ها مشاهده نشد. ولی نمره آگاهی گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافته بود‭P=0.001(.)‬ با این وجود میزان افزایش آگاهی گروه مورد به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بود‭P=0.001(.)‬نتیجه گیری: برنامه آموزش تغذیه در مورد مصرف شیر و لبنیات در ارتقا دانش، نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان تحت مطالعه تاثیر مثبت داشته است. با توجه به پایین بودن سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دختران و برای بهبود و اصلاح رفتار تغذیه ای آنان در مورد مصرف شیر و لبنیات استفاده از برنامه آموزشی ضروری به نظر می رسد..
توصیفگر : آموزش
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : نگرش
توصیفگر : عملکرد
توصیفگر : شیر و لبنیات
توصیفگر : دانش آموزان
شناسه افزوده : باقیانی مقدم محمدحسین
: پیرزاده آسیه
مجموعه : مجله دانش و تندرستی، جلد‭ ۲‬؛ شماره۴‭۱۳۸۶‬: .‭۴۳ - ۳۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)