خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59414
شماره مدرک : ‭م۱۲۲۰‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش بر روی رفتارهای شیردهی با استفاده از شیرخشک و شیشه در مادران شیرده بر اساس الگوی پرسید [مقاله]
عنوان نشریه : مجله بیماریهای کودکان ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۹‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۳۶۶ - ۳۵۹‬
چکیده : زمینه و هدف: اگرچه می توان بسیاری از مطالعات مداخله ای را یافت که اثرات آموزش مزایای رفتار شیردهی را بر روی مادران شیرده بررسی کرده اند، اما در کشورهای در حال توسعه مطالعات بسیار کمی آگاهی مادران را از خطرات مرتبط با استفاده از شیرخشک و شیشه بر روی کودکان بررسی کرده اند. محققان مطالعه حاضر با اطلاع از اینکه شاخص شیردهی در ایران در حال کاهش است و نیز اینکه رفتارهای تغذیه ای در مادران شیرده مناسب و کافی نیست، تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی پرسید را در بهبود رفتارهای شیردهی مادران در شهر یزد بررسی نمودند.روش مطالعه: با استفاده از نمونه گیری خوشه ای‭60‬ مادر باردار که یک ماه به تاریخ زایمان آنها مانده بود انتخاب شدند. قبل از اجرای برنامه آموزشی که شامل بحث گروهی، سخنرانی و ارایه پمفلت بود و‭3‬ ماه پس از آن، یک پرسشنامه محقق ساخته بوسیله شرکت کنندگان در برنامه تکمیل گردید. روایی و پایایی مقیاسها تایید گردید. داده ها وارد نرم افزار‭SPSS‬ شده و تجزیه و تحلیل لازم با استفاده از این نرم افزار انجام شد.یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه‭SD=5.8( 25.9)‬ سال بود و‭96.6‬ درصد آنها خانه دار بودند. بعد از اجرای برنامه آموزشی، آگاهی‭38)‬درصد) و نگرش‭12.3)‬درصد‭(‬ مادران بطور معنی داری افزایش یافت‭P<0.001( .)‬ همچنین بعد از اجرای برنامه،‭85‬درصد مادران، کودکانشان را منحصرا با شیر مادر تغذیه می کردند و‭15‬درصد هم از شیر مادر و هم از شیرخشک استفاده می کردند. کودکانی که با شیرخشک تغذیه می شدند، روزانه‭4‬ الی‭5‬ بار با شیر مادر نیز تغذیه می شدند. علاوه بر این، هیچکدام از آنها از بدو تولد با شیرخشک تغذیه نمی شدند و تغذیه با شیرخشک در نتیجه وزن گیری نامطلوب این کودکان استفاده می شد.نتیجه گیری: به منظور طراحی برنامه های آموزشی موثر، متخصصان مراقبتهای بهداشتی باید بهتر عوامل تعیین کننده رفتارهای تغذیه ای در مادران شیرده را درک کنند و مداخلات مرحله به مرحله طراحی کنند که در آن ارتقا عوامل مستعد کننده مانند آگاهی و نگرش اولویتهای برنامه باشند. مدل پرسید بعنوان یک مدل اساسی جهت برنامه ریزی، در مشخص نمودن اثرات آموزش برروی رفتارهای شیردهی با استفاده از شیرخشک و شیشه و عوامل مستعد کننده آنهادر مادران شیرده مفید واقع شد..
توصیفگر : رفتارهای شیردهی
توصیفگر : شیر خشک
توصیفگر : شیر مادر
توصیفگر : الگوی پرسید
شناسه افزوده : ندریان حیدر
: رهایی زهره
مجموعه : مجله بیماریهای کودکان ایران، جلد‭ ۱۹‬؛ شماره۴‭۱۳۸۸‬: .‭۳۶۶ - ۳۵۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)