خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59417
شماره مدرک : ‭م۱۲۲۳‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به دیابت نوع‭ ۱ ‬در شهرستان الیگودرز [مقاله]/ علوی مجد حمید
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۸‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۵۹ - ۵۲‬
چکیده : زمینه و هدف: مراقبت های پزشکی - تغذیه ای در بیماران مبتلا به دیابت از بروز و پیشرفت عوارض جلوگیری می کند. یافته های متناقضی در زمینه تاثیر آگاهی بر بهبود کنترل متابولیک بیماران مبتلا به دیابت نوع‭1‬ وجود دارد. این بررسی با هدف تعیین تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد مبتلایان به دیابت نوع‭1‬ انجام شد.روش بررسی: در یک مطالعه مداخله ای قبل و بعد کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع‭1‬ شهرستان الیگودرز‭30)‬ نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع مطالعه فراسنج های بیوشیمیایی با روش های استاندارد اندازه گیری و پرسشنامه‭(KAP )Knowledge Attitude Practices‬ سپس یاد آمد خوراک سه روزه، تکمیل گردید. بیماران به مدت‭12‬ ساعت در زمینه کلیات بیماری دیابت، عوارض آن، نحوه پیشگیری و مراقبت های لازم جهت به تاخیر انداختن عوارض و تغذیه در بیماری دیابت و جانشین های مواد غذایی آموزش دیدند و سه ماه بعد از آموزش مجددا فراسنج های بیوشیمیایی اندازه گیری و پرسشنامه‭KAP‬ و یادآمد خوراک تکمیل شد و داده های قبل و بعد از آموزش مقایسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای‭SPSS‬ و‭Nuatritionist3‬ و آزمون های آماری‭t‬ مزدوج و مک نمار تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش، تغییر معنی داری در میانگین وزن، نمایه توده بدنی‭(BMI)‬، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، میزان مصرف انرژی و درشت مغذی ها ایجاد نکرد‭(p>0.05)‬، ولی باعث کاهش معنی داری در میزان قند خون ناشتا، کلسترول تام، درصد هموگلوبین گلیکوزیله‭(HbAlc)‬،‭(LDL )Low Density Lipoprotein‬ سرم و تعداد دفعات هیپوگلیسمی در هفته گردید‭p<0.001(.)‬ نمره آگاهی از‭3.9 14.2‬ به‭2.6 21.9‬ و نمره عملکرد از‭5.8 17.2‬ به‭4.5 26.9‬ افزایش یافت‭p<0.001(.)‬ آزمون مک نمار تغییر معنی داری در نگرش افراد بعد از مداخله را نشان داد‭p<0.05(.)‬نتیجه گیری: آموزش تغذیه موجب افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد و هم چنین تغییراتی در فراسنج های بیوشیمیایی در جهت بهبود کنترل متابولیک در بیماران دیابتی گردید. بنابراین آموزش تغذیه در کنار انسولین درمانی از عوامل مهم در کنترل بیماری دیابت نوع‭1‬ می باشد..
توصیفگر : آموزش تغذیه
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : دیابت نوع‭۱ ‬
توصیفگر : عملکرد
توصیفگر : نگرش
شناسه افزوده : طاهباز فریده
: کیمیاگر سیدمسعود
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، جلد‭ ۸‬؛ شماره۲‭۱۳۸۵‬: .‭۵۹ - ۵۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)