خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59428
شماره مدرک : ‭م۱۲۳۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر استفاده از روغن کرچک در آمادگی سرویکس بعد از هفته‭ ۴۰ ‬حاملگی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۹ - ۱۱‬
چکیده : سابقه و هدف: از آن جا که شناخت بسیار کمی در مورد نقش روغن کرچک در آمادگی سرویکس وجود داشته و مطالعات انجام شده در قالب کارآزمایی بالینی، محدود می باشد، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر استفاده از روغن کرچک در آمادگی سرویکس بعد از هفته‭40‬ حاملگی انجام شد.مواد و روش ها: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی‭200‬ خانم باردار بعد از هفته چهلم حاملگی در بیمارستان شبیه خوانی کاشان از سال‭1383‬ تا‭1385‬ انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه‭100‬ نفری مورد و شاهد تقسیم شدند. به گروه مورد‭60‬ میلی لیتر روغن کرچک خوراکی داده شد و گروه شاهد هیچ دارویی دریافت نکرد. واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه در مورد مشخصات جمعیت شناختی، میزان افزایش نمره بیشاپ‭(Bishop)‬، میانگین نمره بیشاپ در زمان ورود به مطالعه و‭24‬ ساعت بعد، شروع دردهای زایمانی، زمان زایمان، نوع زایمان و آپگار نوزاد با استفاده از آزمون های آماری‭t‬،‭t‬ دوگانه،‭X2‬ و آزمون دقیق فیشر مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: یافته های این مطالعه اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه از نظر سن، تحصیلات، ملیت مادر، تعداد حاملگی، تعداد زایمان و سن حاملگی نشان نداد. آزمون آماری‭t‬ دو گانه اختلاف معنی داری را از نظر میانگین نمره بیشاپ در زمان ورود به مطالعه و‭24‬ ساعت پس از ورود به مطالعه در دو گروه نشان داد‭p=0.00(.)‬ همچنین نتایج نشان داد که در طی‭24‬ ساعت پس از ورود به مطالعه میانگین نمره بیشاپ در گروه مورد به میزان‭4.5 3.63‬ و در گروه شاهد‭0.67 1.25‬ افزایش یافته بود. در طول‭24‬ ساعت پس از ورود به مطالعه، در‭70‬ در صد خانم های گروه مورد در مقابل‭12‬ درصد خانم های گروه شاهد دردهای خود به خود زایمانی شروع شده بود. آزمون های آماری اختلاف آماری معنی داری را از نظر میزان افزایش نمره بیشاپ و زمان شروع درد زایمان بین دو گروه نشان داد‭p<0.001(.)‬ اما این اختلاف در مورد نوع زایمان و نمره آپگار نوزادان معنی دار نبود.استنتاج: بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می رسد که روغن کرچک خوراکی بتواند در آماده کردن سرویکس در خانم های باردار بعد از هفته‭40‬ حاملگی، بدون افزایش در میزان عوارضی همچون سزارین و پایین آمدن نمره آپگار نوزادان موثر باشد..
توصیفگر : روغن کرچک
توصیفگر : حاملگی
توصیفگر : آمادگی سرویکس
شناسه افزوده : عابدزاده معصومه
: سادات زهره
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۳‬‭۱۳۸۷‬: .‭۱۹ - ۱۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)