خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59430
شماره مدرک : ‭م۱۲۳۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا-۳‭Omega-)‬۳) بر روی علایم سندرم [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۷۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۴۵ - ۳۷‬
چکیده : زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی‭(Pre-menstrual Syndrome-PMS)‬، به مجموعه ای از ظهور ادواری علایم جسمی - روانی اطلاق می شود که در تعدادی از زنان دیده می شود. یافتن راه حل موثر و در عین حال بدون عوارض برای درمان‭PMS‬ همیشه مورد نظر بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف اسیدهای چرب امگا‭3-‬ در بهبود علایم سندرم پیش از قاعدگی است.روش کار: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی بر روی‭135‬ خانم مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی صورت گرفت که سرانجام‭120‬ نفر مطالعه را تمام کردند‭60)‬ نفر در هر گروه‭.(‬ افراد به صورت تصادفی در گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. در گروه مورد (امگا‭3-‬، تعداد‭68‬ نفر،‭(A‬، امگا‭3-‬ به میزان دو‭Pearl‬ یک گرمی و در گروه شاهد (پلاسبو، تعداد‭67‬ نفر،‭(B‬ دو عدد‭Pearl‬ پلاسبو که کاملا شبیه قرص امگا‭3-‬ تهیه شده بود، تجویز گردید. سپس شدت و مدت علایم‭1.5‬ و‭3‬ ماه پس از درمان در دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای‭SPSS V.11‬صورت گرفت. از تست های آماری کای دو‭(Chi2)‬ و‭t-test‬ استفاده گردید و مقادیر‭p‬ کمتر از‭0.05‬ معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: دو گروه از نظر سن،‭BMI‬، سطح تحصیلات و مدت و شدت علایم اولیه تفاوت معنی دار نداشتند‭45 .‬ روز پس از مطالعه، متوسط شدت افسردگی‭(P=0.03( )1.85 0.73 vs.3.72 0.65)‬، اضطراب‭(P=0.02( )1.53 1.04 vs.4.07 0.91)‬، عدم تمرکز‭(P=0.03( )2.49 1.26 vs. 5.73 1.34)‬ و نفخ شکمی‭(P=0.02( )0.95 0.15 vs.2.31 0.19)‬ در گروه مورد به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود. همچنین، مدت افسردگی‭4.25 1.02 VS 7.21 0.32)‬ روز)‭(P=0.04)‬، مدت نفخ شکمی‭5.53 2.27vs.8.33 1.04)‬ روز(‭(P=0.031)‬ در گروه مورد پایین تر از گروه کنترل بود‭90 .‬ روز پس از شروع درمان، متوسط شدت افسردگی‭(P=0.007( )0.95 0.73vs.3.43 0.65)‬، اضطراب‭(P=0.004( )0.79 1.04 vs.3.89 0.91)‬، عدم تمرکز‭(P=0.009( )1.48 1.26 vs.5.63 1.34)‬، نفخ شکمی‭(P=0.004( )0.74 0.15 vs.2.41 0.19)‬، عصبیت‭(P=0.01( )2.15 0.93 vs.6.09 0.86)‬ و نیز طول مدت افسردگی‭2.12 0.25 vs.7.46 0.02)‬ روز‭(‬‭(P=0.01)‬، عصبیت‭2.12 0.39 vs.6.33 1.45)‬ روز‭(‬‭(P=0.02)‬ اضطراب‭(P=0.03( )4.45 1.02 vs.8.23 1.94)‬، عدم تمرکز‭2.16 0.26 vs. 5.55 1.02)‬ روز‭(‬‭(P=0.02)‬، نفخ شکمی‭3.32 1.01 vs. 8.38 2.32)‬ روز‭(‬‭(P=0.004)‬، سردرد‭2.12 0.94 vs.4.28 1.58)‬ روز‭(‬‭(P=0.04)‬ و تندرنس پستان‭4.35 1.31 vs.7.85 2.08)‬ روز‭(‬‭(P=0.02)‬، کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد امگا‭3-‬ در کاهش علایم روانی‭PMS‬ شامل افسردگی، عصبیت، اضطراب و عدم تمرکز و نیز علایم جسمی شامل نفخ شکمی، سردرد و حساسیت پستان موثر باشد که با افزایش طول مدت درمان این تاثیر بیشتر می شود..
توصیفگر : اسیدهای چرب امگا-۳
توصیفگر : سندرم پیش از قاعدگی
توصیفگر : ‭PMS‬علایم روانی
توصیفگر : علایم جسمی
شناسه افزوده : کاشانیان مریم
: سیدغفوری سیما
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۷۳‬‭۱۳۸۹‬: .‭۴۵ - ۳۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)