خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59438
شماره مدرک : ‭م۱۲۴۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر امواج نشتی از اجاق مایکروویو بر وزن بدن، غلظت هورمونهای تیروئیدی و کورتیزول در موش سوری ماده بالغ [مقاله]
عنوان نشریه : فیزیولوژی و فارماکولوژی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۴۲۲ - ۴۱۶‬
چکیده : مقدمه: گسترش اختلالات هورمونی همراه با افزایش روزافزون استفاده از میادین مغناطیسی در وسایل مختلف، امکان مرتبط بودن آنها را مطرح نمود. نشت مداوم امواج که از اجاق های مایکروفر صورت می گیرد ممکن است برای کاربران مخاطره آمیز باشد. بانوان بیشترین تماس را با اجاق مایکروفر دارند، لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر امواج نشتی از اجاق مایکروفر بر غلظت هورمونهای تیروئیدی و کورتیزول در موش سوری ماده به عنوان یک الگوی حیوانی می باشد.روش ها: ابتدا میزان نشت امواج از یک دستگاه مایکروفر خانگی با استفاده از دستگاه اندازه گیری‭RF‬ تعیین شد. سپس‭20‬ سر موش ماده بالغ به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، گروه آزمایش روزانه سه نوبت و هر بار سی دقیقه به مدت دو ماه در مجاورت دستگاه مایکروفر قرار گرفت. در پایان، همه موشها مجددا وزن شده و با خون گیری مستقیم از قلب، خون مورد نیاز جهت تعیین سطح هورمونهای تیروئیدی و کورتیزول سرم تهیه گردید. میزان هورمونهای تیروئیدی و کورتیزول در سرم با استفاده از روش رادیوایمییونواسی‭(RIA)‬ تعیین شد.یافته ها: میزان نشت امواج در فواصل مورد بررسی از‭6.5‬ تا‭(57.5 )mW/cm2‬ متغیر بود. میانگین تغییر وزن گروه آزمایش و کنترل در پایان دوره به ترتیب صفر و‭4.54‬ گرم بود. میانگین غلظت‭T4‬ بطور معنی داری‭(P<0.05)‬ در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت‭(67.0 5.9nm/L)‬ در مقابل‭(98.4 7.3‬ ولی میزان افزایش‭T3‬ در گروه آزمایش از نظر آماری‭(P<0.05)‬ معنی دار نبود. غلظت کورتیزول سرم نیز در گروه آزمایش در اثر امواج به طور معنی داری افزایش یافت‭1.47 13.60ng/ml) .‬ در مقابل‭23.06 2.24( )P<0.05(.‬نتیجه گیری: قرار گرفتن در معرض امواج میکروویو نشت یافته از اجاق های مایکروفر سبب کاهش وزن بدن و افزایش میزان هورمون‭T4‬ و کورتیزول گردید..
توصیفگر : اجاق مایکروویو
توصیفگر : امواج مایکروویو
توصیفگر : ‭T‬۳
توصیفگر : T‭ ۴‬کورتیزول
شناسه افزوده : نظیفی سعید
مجموعه : فیزیولوژی و فارماکولوژی، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۴‭۱۳۸۸‬: .‭۴۲۲ - ۴۱۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)