خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59456
شماره مدرک : ‭م۱۲۶۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر تجویز همزمان ویتامین‭C‬ و وارفارین بر مسیرهای انعقادی خون موش صحرایی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۶۱ - ۲۵۵‬
چکیده : مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین تغییرات مدت زمان مسیرهای انعقادی بعد از تجویز همزمان وارفارین و ویتامین‭C‬ بود.روش بررسی: به منظور انجام این تحقیق‭50‬ سر موش صحرایی نژاد ویستار انتخاب شدند. به جز گروه کنترل‭4‬ گروه موش به عنوان گروههای آزمایش انتخاب شدند. یک گروه از موشها برای تجویز وارفارین به مدت‭10‬ روز و گروه دیگر برای تجویز همزمان وارفارین و ویتامین‭C‬ به مدت‭10‬ روز انتخاب گردیدند. وارفارین و ویتامین‭C‬ از راه خوراکی تجویز شد. دو گروه باقی مانده نیز به همین شکل اما برای مدت‭20‬ روز دارو درمانی شدند. بعد از پایان‭10‬ و‭20‬ روز از هر کدام از گروه های مربوطه خونگیری و پارامترهای‭PTT, PT‬،‭BT‬ و‭CT‬ مورد سنجش قرار گرفتند.نتایج: در دوز تجویزی مصرف ویتامین‭C‬ سبب کاهش زمان های‭PTT‬و‭PT‬ در روز تجویز شده است. زمان‭PTT‬ و‭PT‬ در مقایسه با گروه دریافت کننده وارفارین (به مدت‭20‬ روز) کاهش معنی داری نشان می دهد. در دوز تجویزی، در روز دهم، میانگین مدت زمان های‭PTT‬و‭PT‬ در گروه دریافت کننده وارفارین، به تنهایی کمتر از میانگین‭PT‬ و‭PTT‬ در گروه دریافت کننده وارفارین و ویتامین‭C‬ می باشد. اما در مورد زمان سیلان این مدت زمان ها در گروه دریافت کننده وارفارین و ویتامین‭C‬ در مقایسه با گروه دریافت کننده وارفارین به تنهایی بطور معنی داری کمتر می باشد‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری: مصرف بیست روزه ویتامین‭C‬ سبب کاهش میانگین زمان پروترومبین و ترومبوپلاستین نسبی در گروه دریافت کننده وارفارین و ویتامین‭C‬ شده است. از این رو تاثیر ویتامین‭C‬ بر انعقاد خون می تواند مشابه تاثیر ویتامین‭K‬ باشد..
توصیفگر : ویتامین
توصیفگر : ‭C‬وارفارین
توصیفگر : آزمونهای انعقادی
توصیفگر : موش صحرایی
شناسه افزوده : نظیفی حبیب آبادی سعید
: کاظمی مهدی
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۴‭۱۳۸۸‬: .‭۲۶۱ - ۲۵۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)