خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59485
شماره مدرک : ‭م۱۲۹۱‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم [مقاله]/ شاکری محمدتقی
عنوان نشریه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۸۸ - ۸۳‬
چکیده : زمینه و هدف: در حال حاضر از روش های مختلف دارویی، مکانیکی و جراحی جهت آماده سازی دهانه رحم استفاده می شود. روغن کرچک از جمله فرآورده های گیاهی است که به طور گسترده بدین منظور به کار می رود، اما مطالعات محدودی در ارتباط با کارآیی و ایمنی آن گزارش شده است. پژوهش حاضر به هدف تعیین تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی است و جامعه پژوهش شامل کلیه مادران حامله ترم است که جهت مراقبت های دوران بارداری به مراکز منتخب شهر مشهد در سال‭1382‬ مراجعه نموده اند. مطالعه بر روی‭47‬ خانم باردار با سن حاملگی‭42-40‬ هفته کامل، فقدان انقباضات منظم رحمی، نمره بیشاپ‭4‬ یا کمتر و بدون عوارض طبی و مامایی انجام شد. واحدهای پژوهش ابتدا به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. سپس به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. در گروه تجربی‭60‬ سی سی روغن کرچک مصرف شد اما در گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. دو گروه به مدت‭24‬ ساعت از نظر آماده سازی دهانه رحم پی گیری شدند. جهت گردآوری داده ها از فرم های مصاحبه، مشاهده معاینه و فرم ثبت حرکات جنین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، فیشر و تی مستقل صورت گرفت.یافته ها: در شروع مطالعه دو گروه از نظر میانگین نمره بیشاب تفاوت معنی داری نداشتند اما در پایان مطالعه، افزایش معنی داری در میانگین نمره بیشاب گروه تجربی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. درصد شروع زایمان در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشت اما از نظر میانگین نمرات آپگار و روش زایمان، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: بنابر یافته های پژوهش، مصرف‭60‬ سی سی روغن کرچک می تواند سبب آماده سازی دهانه رحم شود..
توصیفگر : روغن کرچک
توصیفگر : آماده سازی دهانه رحم
توصیفگر : حاملگی ترم
شناسه افزوده : اظهری صدیقه
: لطف علی زاده مرضیه
مجموعه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۲‭۱۳۸۶‬: .‭۸۸ - ۸۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)