خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59496
شماره مدرک : ‭م۱۳۰۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر عصاره انیسون (بادیان) بر گر گرفتگی دوران یائسگی [مقاله]/ علوی مجد حمید
عنوان نشریه : پژوهنده
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۷۳ - ۱۶۷‬
چکیده : سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای گر گرفتگی در زنان یائسه و تاثیر آن بر زندگی خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی این زنان و اختلاف نظرهایی که در نحوه درمان این مشکل وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عصاره انیسون‭(‬بادیان( بر گرگرفتگی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر و روستاهای قزوین در سال های‭85-1384‬ انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار دو سو کور بر روی‭72‬ زن یائسه با شکایت گرگرفتگی با درجات مختلف که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را داشتند، انجام شد. نمونه ها از طریق پرونده های موجود در مراکز بهداشتی درمانی انتخاب و با شکل تصادفی به دو گروه‭36‬ نفره دارو‭(‬روزانه‭3‬ کپسول حاوی‭100‬ میلی گرم عصاره انیسون( و دارونما‭(‬روزانه‭330‬ میلی گرم نشاسته( با طول مدت مصرف‭4‬ هفته تقسیم شدند. دو هفته قبل از مصرف دارو شدت، تعداد گرگرفتگی و نوع مواد غذایی مصرفی از طریق پرسشنامه و فرم اطلاعاتی اندازه گیری و ثبت گردید. برای سنجش اعتبار و پایایی ابزار از اعتبار محتوی و آزمون مجدد با همبستگی‭94‬ درصد استفاده شد. نتایج در درون گروه ها با آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و بین گروه ها با کمک‭t- test‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: زنان یائسه دارای میانگین سنی‭51.6‬ سال بودند که میانگین تعداد بارداری در آنان‭6.6‬ دفعه، طول مدت آمنوره‭2.4‬ سال و شاخص توده بدنی‭27.1‬ بود. در بین این زنان‭95.8‬درصد متاهل،‭37.8‬درصد دارای سواد ابتدایی بودند. در‭80.6‬درصد موارد گرگرفتگی هایشان در شب رخ می داد. تعداد گرگرفتگی روزانه قبل از درمان در گروه انیسون از‭4.21 1.84‬ مورد و شدت آن از‭56.21 14.89‬ درصد به ترتیب به‭1.06 0.61‬ مورد و‭14.44 10.63‬ درصد در هفته چهارم پس از درمان رسید. اما در گروه دارونما میانگین تعداد و شدت گرگرفتگی تغییر معنی داری نکرد.نتیجه گیری: انیسون در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یائسه موثر است و توصیه می شود انواع درمان های گرگرفتگی به زنان آموزش داده شود تا آن ها در انتخاب نوع درمان بر حب پذیرش خودشان آزاد باشند. هم چنین لازم است مطالعاتی با طول درمان بیش تر و بررسی زمان عود گرگرفتگی انجام گردد..
توصیفگر : یائسگی
توصیفگر : گرگرفتگی
توصیفگر : عصاره انیسون
شناسه افزوده : طاهرپور مریم
: مجاب فراز
مجموعه : پژوهنده، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۱۷۳ - ۱۶۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)