خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59506
شماره مدرک : ‭م۱۳۱۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر کاهش وزن و استفاده از مکمل های گلوتامین و کراتین بر تعداد گلبول های سفید خون کشتی گیران [مقاله]/ احمدی نژاد زهرا,رواسی علی اصغر,منصورنیا محمدعلی
عنوان نشریه : تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۹۹ - ۱۹۱‬
چکیده : زمینه و هدف: ورزش منظم با شدت کم و متوسط باعث تقویت سیستم ایمنی و با شدت زیاد باعث تضعیف آن خواهد شد. کاهش وزن و تبعات آن موضوعی است که بین ورزشکاران به ویژه کشتی گیران شایع می باشد. از طرف دیگر استفاده از مکمل های کراتین و گلوتامین با تفکر تقویت عملکرد ورزشی ورزشکار در گروه ورزشکاران رایج است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاهش وزن و مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر گلبولهای سفید و زیر گروههای آن بعد از یک دوره کاهش وزن سریع در کشتی گیران نخبه انجام شد.مواد و روش کار: در یک مطالعه مداخله ای که در سال‭1385‬ در شهر تهران انجام شد‭21‬ کشتی گیر نخبه انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه‭7‬ نفره تقسیم شدند. گروه ها کاهش وزن‭6‬ درصد در طی‭6‬ روز و با الگوی مشابه داشتند. گروه اول‭0.3gr/kg‬ کراتین، گروه دوم مکمل کراتین و گلوتامین به صورت ترکیبی هر کدام‭0.3gr/kg‬ مصرف کردند و گروه سوم هیچ مکملی استفاده ننمودند. نمونه گیری در سه مرحله قبل از ورود به مطالعه، بعد از توقف کاهش وزن و پس از‭16‬ ساعت استراحت و مصرف مایعات و بازیابی وزن از دست رفته انجام شد. رژیم غذایی مورد استفاده در هر سه گروه کاملا مشابه بود. برای تعیین تفاوت هر متغیر در درون گروه ها و بین گروهها در مراحل مختلف از آزمون‭Repeated measurement‬ استفاده شد. میزان‭P<0.05‬معنی دار تلقی گردید.یافته ها: میانگین سنی و نمایه توده بدنی آنان به ترتیب‭50/2 2/22‬ سال و‭70/2 8/25‬ کیلوگرم بر مترمربع بود. پس از کاهش وزن مجموع گلبولهای سفید و درصد نوترفیلها افزایش معنی داری داشتند (به ترتیب‭P<0.001, P=0.001)‬ در حالی که درصد لنفوسیتها و مونوسیتها ابتدا کاهش پیدا کرد و پس از بازیابی وزن جبران شد این تغییرات در محدوده طبیعی و از لحاظ آماری معنی دار بود (به ترتیب‭P=0.001, P=0.002)‬ هر چند تفاوت معنی داری بین تغییرات گلبولهای سفید و اجزا آن در گروههای مصرف کننده گلوتامین و مصرف کننده توام کراتین و گلوتامین قبل از کاهش وزن و پس از بازیابی وزن دیده نشد با این حال درصد لنفوسیت ها و مونوسیت ها تنها در گروه مصرف کننده گلوتامین افزایش نشان داد.نتیجه گیری: افزایش تعداد گلبولهای سفید و نوترفیلها بدنبال کاهش وزن و برگشت به حالت اولیه بدنبال بازیابی وزن از دست رفته در کشتی گیران مشاهده شد. هر چند درصد لنفوسیت ها در گروه مصرف کننده گلوتامین افزایش نشان داد ولی مصرف مکمل گلوتامین و ترکیبی از گلوتامین و کراتین نتوانست بر دامنه تغییرات گلبولهای سفید و زیرگروههای آن موثر باشد..
توصیفگر : کشتی
توصیفگر : کاهش وزن
توصیفگر : گلبول سفید
توصیفگر : گلوتامین
توصیفگر : کراتین
شناسه افزوده : اکبرنژاد علی
: کردی رامین
مجموعه : تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۱۹۹ - ۱۹۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)