خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59515
شماره مدرک : ‭م۱۳۲۱‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر مشاوره رژیم غذایی دیابتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک تغذیه بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دیابت و لیپید ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۵‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۳۷۶ - ۳۶۹‬
چکیده : مقدمه: بیماری دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که به مراقبت پزشکی مداوم و آموزش خود مراقبتی نیاز دارد و تغذیه درمانی جزء جدا نشدنی از مدیریت دیابت می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مشاوره رژیم غذایی دیابتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک تغذیه بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود صورت گرفته است.روش ها: در پژوهش حاضر که یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده‭((Randomized Clinical Trial‬ است، تعداد‭144‬ بیمار‭65 - 35‬ ساله مبتلا به دیابت نوع دو، مراجعه کننده به کلینیک تغذیه بیمارستان امام حسین (ع‭(‬ شاهرود انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. سپس برای نمونه های گروه مورد، برنامه مشاوره رژیم غذایی حاوی‭60-50 :‬درصد کل کالری از کربوهیدرات،‭20-10‬درصد پروتیین و کمتر از‭30‬ درصد چربی، به صورت شفاهی طی یک جلسه‭30‬ دقیقه ای انجام شد و به صورت مکتوب نیز در اختیار آنان قرار گرفت و در گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. کیفیت زندگی بیماران هر دو گروه، در دو مرحله قبل از مشاوره رژیم غذایی و یک ماه پس از آن توسط پرسشنامه کیفیت زندگی‭SF-36‬، سنجیده شد و در پایان میانگین نمره کیفیت زندگی و ابعاد آن در دو گروه مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط برنامه‭SPSS‬ انجام شد. از آزمون آماری‭t‬ جهت آنالیز داده ها استفاده شد.یافته ها: میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش‭52.1 10‬ سال بود. قبل از مشاوره، کیفیت زندگی کل در‭46‬درصد از واحدهای پژوهش در سطح ضعیف برآورد گردید و‭2/54‬درصد از واحدها اظهار داشتند که وضعیت سلامت آنها نسبت به سال گذشته بدتر است. آزمون آماری تی مستقل با‭P<0.05‬ تفاوت معنی داری را از لحاظ میانگین وزن، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، قند خون ناشتا، قند خون غیر ناشتا، کلسترول و تری گلیسرید خون، پس از مشاوره رژیم غذایی در دو گروه مورد و شاهد نشان داد. همچنین با‭P<0.05‬ تفاوت معنی داری از لحاظ میانگین نمره کیفیت زندگی کل و ابعاد مختلف آن، پس از مشاوره رژیم غذایی در دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد. آزمون آماری تی مزدوج نیز افزایش معنی داری از لحاظ میانگین نمره کیفیت زندگی کل و ابعاد مختلف آن قبل و بعد از مشاوره رژیم غذایی در گروه مورد نشان داد، ولی در گروه شاهد مشاهده نگردید.نتیجه گیری: برنامه مشاوره رژیم غذایی باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو در ابعاد مختلف آن می گردد، لذا استفاده از برنامه مشاوره رژیم غذایی جهت پیشگیری و کاهش بروز عوارض و افزایش سازگاری بیماران با بیماری دیابت توصیه می گردد..
توصیفگر : مشاوره رژیم غذایی دیابتی
توصیفگر : کیفیت زندگی
توصیفگر : دیابت نوع دو
شناسه افزوده : باقری حسین
: صادقیان فریده
مجموعه : مجله دیابت و لیپید ایران، جلد‭ ۵‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۳۷۶ - ۳۶۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)