خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59516
شماره مدرک : ‭م۱۳۲۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر مصرف آب انار بر پارامترهای اسپرم و پتانسیل باروری در موش [مقاله]
عنوان نشریه : مجله پزشکی هرمزگان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۱۸۸ - ۱۸۲‬
چکیده : مقدمه: باروری یک اسپرم به پارامترهای مختلفی نظیر تعداد، تحرک و مرفولوژی آن بستگی دارد که عوامل متعددی بر آن اثر می گذارند. رادیکال های آزاد از جمله این عوامل به شمار می آیند. عناصری همچون ویتامین‭E‬ و‭C‬ و پلی فنول خاصیت آنتی اکسیدانی دارند. با توجه به ضعف مایع سمن در دفاع آنتی اکسیدانی و وجود مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فوق در آب انار، این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف آب انار بر پارامترهای اسپرم و پتانسیل باروری در موش صورت گرفته است. روش کار: در این مطالعه تجربی، تعداد‭20‬ راس موش نر بالغ به روش تصادفی انتخاب و با هدف بررسی تغییرات تعداد، تحرک (تعداد اسپرم های پیش رونده، غیرپیش رونده و بی تحرک)، مورفولوژی (شکل و اندازه طبیعی‭(‬ و پتانسیل باروری اسپرم بدنبال مصرف آب انار با غلظت‭20‬ درصد، در دو گروه‭10‬ تایی تقسیم بندی شدند. نتایج با آزمون آماری من ویتنی با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: مصرف آب انار به طور معنی داری تعداد کل اسپرم در گروه مورد‭(49.7 13.6)‬ را نسبت به گروه شاهد‭(34.2 15.1)‬ افزایش داد‭P<0.05(.)‬ همچنین درصد اسپرم های غیر پیشرونده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشت‭P=0.014(.)‬ مورفولوژی اسپرم ها‭(P=0.001)‬ و همچنین تعداد موالید زنده موش های ماده هم قفس با موش های نر مورد مطالعه نیز در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی داری را نشان داد‭P=0.007(.)‬نتیجه گیری: به نظر می رسد مصرف آب اناز در بهبود وضعیت پارامترهای اسپرم موثر است. بنابراین تجویز آن با توجه به گیاهی بودن آن، جهت بهبود وضعیت اسپرم مردان نابارور پیشنهاد می گردد..
توصیفگر : آب انار
توصیفگر : پتانسیل باروری اسپرم
توصیفگر : تعداد اسپرم
توصیفگر : تحرک اسپرم
توصیفگر : باروری
شناسه افزوده : خلیلی محمدعلی
: سلطانی گردفرامرزی حمیدرضا
مجموعه : مجله پزشکی هرمزگان، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۳‭۱۳۸۸‬: .‭۱۸۸ - ۱۸۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)