خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59520
شماره مدرک : ‭م۱۳۲۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئیدی سرم خون موش صحرایی ماده [مقاله]/ جلایی جعفر
عنوان نشریه : تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۲۷۴ - ۲۶۳‬
چکیده : زمینه و هدف: سطح سرمی لپتین بدنبال استفاده از چربی های غیر اشباع کاهش می یابد و روغن پسته وحشی که غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد، ممکن است سبب کاهش سطح سرمی لپتین شود. با توجه به این اثر و تا ثیرات متقابل میان لپتین و هورمونهای تیروئیدی، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی بر میزان لپتین و ارتباط آن با هورمونهای تیروئیدی می باشد.مواد و روش کار‭28 :‬ قطعه موش صحرایی ماده سالم انتخاب و به شکل تصادفی به‭4‬ گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان کنترل، رژیم غذایی عادی و سایر گروهها به میزان‭5‬،‭10‬ و‭20‬ درصد روغن پسته وحشی به مدت‭60‬ روز به همراه جیره معمولی دریافت نمودند. هورمونهای‭T4‬ و‭T3‬ به روش رادیو ایمونو اسی،‭fT4‬ و‭fT3‬ به روش الیزای رقابتی و لپتین به روش الیزای ساندویچی انداره گیری شدند. از آزمون های آماری‭Repeated measurement‬،‭ANOVA‬، آزمون دانکن و پیرسون و نرم افزار آماری‭SAS 8‬ جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و‭P<0.05‬ معنی دار تلقی گردید.یافته ها: با افزایش درصد روغن پسته وحشی در جیره غذایی پس از گذشت‭60‬ روز، کاهش سطح سرمی لپتین و هورمون های تیروئیدی مشاهده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین میزان لپتین و هورمونهای تیروئیدی در زمان های مختلف خونگیری محاسبه شد. در گروه تغذیه با روغن پسته وحشی‭5‬ درصد در زمان سوم خونگیری، بین میزان لپتین با‭fT4‬ همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت‭P<0.05)‬،‭r=0.87(.‬ در گروه تغذیه با روغن پسته وحشی‭10‬ درصد بین میزان لپتین با هورمون های تیروئیدی همبستگی معنی داری وجود نداشت و در گروه تغذیه با روغن پسته وحشی‭20‬ درصد در زمان سوم خونگیری، بین میزان لپتین با‭T4‬ همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت‭P<0.05)‬،‭r=0.95(.‬نتیجه گیری: با توجه به این که در روغن پسته وحشی درصد قابل توجهی اسیدهای چرب غیر قابل اشباع وجود دارد کاهش سطح لپتین سرم خون موش های صحرایی مورد مطالعه را می توان به تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع بر سطح لپتین سرم خون مربوط دانست. بنابراین مصرف خوراکی روغن پسته وحشی بر سطح سرمی لپتین وکلسترول سرم و هورمونهای تیروییدی اثر مثبتی دارد..
توصیفگر : روغن پسته وحشی (بنه)
توصیفگر : لپتین
توصیفگر : هورمون های تیروئیدی
توصیفگر : موش صحرایی ماده
شناسه افزوده : نظیفی حبیب آبادی سعید
: موسوی سیدمحمد
مجموعه : تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، جلد‭ ۹‬؛ شماره۴‭۱۳۸۶‬: .‭۲۷۴ - ۲۶۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)