خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59541
شماره مدرک : ‭م۱۳۴۷‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر کپسول زنجبیل بر تهوع بارداری بانوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران [مقاله]
عنوان نشریه : نشریه پرستاری ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره‭۶۰‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۸۳ - ۷۵‬
چکیده : مقدمه: تهوع و استفراغ ناشی از بارداری به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی زنان باردار تاثیر گذارده و باعث ایجاد مشکلاتی در آن ها می شود. زنجبیل به عنوان یک ماده گیاهی در طب سنتی بعضی از کشورها جهت مداوای تهوع و استفراغ و تعدیل بیماری صبحگاهی به کار می رود. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر زنجبیل خوراکی بر میزان تهوع و استفراغ ناشی از بارداری انجام گرفته است.مواد و روشها: این پژوهش کارآزمایی بالینی شاهد دار دو سوکور بوده و‭121‬ مادر مبتلا به تهوع و استفراغ سه ماهه اول بارداری از بیمارستان های شهید مصطفی خمینی (ره) و بیمارستان حضرت زینب شهر تهران انتخاب شدند. نمونه گیری با توجه به مشخصات مورد نظر برای انتخاب نمونه صورت گرفت و با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی نمونه ها در سه گروه شاهد‭39‬ نفر، و دارونما‭40‬ نفر، و مورد (زنجبیل(‭42‬ نفر قرار داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه (مشتمل بر دو قسمت سوالات دموگرافیک و تارخچه تهوع و استفراغ‭(‬ و ابزار استاندارد (معیار بصری مقایسه ای‭(VAS)‬ برای سنجش شدت تهوع بود. بعد از تعیین اعتبار و اعتماد پرسشنامه مربوطه سه گروه از نظر شدت تهوع و تعداد استفراغ با آزمون کای دو، من ویتنی، کروسکال والیس و فریدمن با هم مقایسه شدند.یافته ها: نتایج بررسی نشان داد اختلاف میانگین شدت تهوع مادران باردار در گروه زنجبیل قبل از مداخله با میانگین شدت تهوع روز اول، دوم، سوم و چهارم بعد از مداخله اختلاف معنی دار داشت‭P<0.001(.)‬اختلاف میانگین شدت تهوع مادران باردار در گروه دارونما قبل از مداخله با میانگین شدت تهوع روز اول، دوم، سوم و چهارم بعد از مداخله با‭P<0.05‬ اختلاف معنی داری نشان داد. این بررسی همچنین نشان داد اختلاف میانگین شدت تهوع مادران باردار در گروه شاهد قبل از پیگیری با میانگین شدت تهوع روز اول، دوم، سوم و چهارم پیگیری اختلاف معنی داری ندارد.در مورد شدت تهوع مقایسه درون گروهی سه گروه مورد مطالعه با آماره فریدمن نشان داد که زنجبیل تاثیر بیشتری (آماره فریدمن‭63.936=‬ و درجه آزادی‭4=‬ و‭(P<0.05‬ نسبت به دارونما (آماره فریدمن‭51.022=‬ و درجه آزادی‭4=‬ و‭(P<0.05‬ بر کاهش شدت تهوع مادران باردار داشته است و این آزمون در مورد گروه شاهد معنی دار نبود.نتیجه گیری و توصیه ها: استفاده از زنجیبل خوراکی بر شدت تهوع سه ماهه اول بارداری موثر می باشد و استفاده از دارونما نیز از نظر روانی موثر واقع شده و باعث کاهش شدت تهوع می شود..
توصیفگر : زنجبیل
توصیفگر : بارداری
توصیفگر : تهوع بارداری
توصیفگر : گیاهان شفابخش
شناسه افزوده : صادقی طاهره
مجموعه : نشریه پرستاری ایران، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره‭۶۰‬‭۱۳۸۸‬: .‭۸۳ - ۷۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)