خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59545
شماره مدرک : ‭م۱۳۵۱‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تراکم معدنی استخوان در خانم های یائسه مبتلا به دیابت قندی نوع ۲ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۶۲‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۱۱۹ - ۱۱۳‬
چکیده : زمینه و هدف: همراهی دیابت نوع‭2‬ و پوکی استخوان به علت شیوع بالای هر دو بیماری و مشابهت در سن بروز، مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. ولی گزارش هایی درباره اثر دیابت نوع‭2‬ بر میزان تراکم معدنی استخوان و استئوپوروز وجود دارد و تراکم استخوان بیماران دیابتی در مقایسه با افراد طبیعی به میزان های بالاتر، مساوی و پایین تر گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی تراکم معدنی استخوان در بین بیماران یائسه مبتلا به دیابت نوع‭2‬ می باشد.روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی‭50‬ نفر بیمار دیابتی و‭50‬ نفر غیر دیابتی یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان میلاد بندرعباس انجام شد. سنجش تراکم استخوان در مناطق ستون مهره ها (مهره های دوم تا چهارم کمری) و لگن (گردن استخوان ران‭(‬ با روش‭Dual energy X-ray Absorbsiometry( DXA)‬ انجام شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل ابتلا به اختلالات هورمونی، غدد درون ریز و روماتولوژی، و نیز مصرف داروهای مداخله گر به ویژه استروئید بود و نفرات فوق به صورت تصادفی از بین افراد واجد شرایط انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری‭t‬ توسط نرم افزار‭minitab‬ استفاده شد و‭p<0.05‬ معنی دار تلقی گردید.یافته ها: دو گروه مورد مطالعه از لحاظ سن، وزن، قد و شاخص توده بدن یکسان بودند و تنها سن یائسگی در گروه بیمار به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود‭4.89 48.26)‬ سال در مقابل‭5.75 45.20‬ سال‭.(‬ میانگین تراکم معدنی استخوان در ناحیه گردن استخوان ران در گروه بیمار (مورد(‭0.732)‬ گرم در هر سانتی متر مربع‭(g/cm2‬ و شاهد‭(0.773 g/cm2)‬ اختلاف معنی داری نداشت‭0.16=p(.)‬ این مساله در مورد ناحیه ستون مهره ها نیز صادق بود‭0.875 g/cm2) .‬ در گروه مورد و‭0.876 g/cm2‬ در گروه شاهد‭(‬‭0.97=P(.)‬ شیوع استئوپوروز و استئوپنی در گروه مورد و شاهد تفاوت آماری نداشت.میانگین شاخص‭T-score‬ در ناحیه گردن استخوان ران در گروه بیمار کمتر از گروه شاهد بود‭2.18-)‬ در برابر‭(1.83-‬، ولی این اختلاف معنی دار نبود‭0.16=P(.)‬ در مورد ناحیه ستون مهره ها نیز این مساله صادق بود‭1.4-)‬ در مقابل‭1.39-‬،‭p=0.98(.‬ شاخص‭score -Z‬ در هر دو ناحیه نیز اختلافی بین دو گروه نشان نداد. سابقه شکستگی در افراد دو گروه یکسان بود. همچنین شاخص های‭T-score‬ و‭Z-score‬ در بیماران تحت درمان با انسولین و داروهای کاهنده قند خوراکی اختلافی را نشان نداد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که دیابت نوع‭2‬ ریسک فاکتور پوکی استخوان نباشد و سبب افزایش ریسک شکستگی نشود. بنابراین، بررسی تراکم معدنی استخوان به عنوان تست روتین جهت پیشگیری پوکی استخوان در این گروه پیشنهاد نمی شود..
توصیفگر : استئوپوروز (پوکی استخوان)
توصیفگر : تراکم معدنی استخوان
توصیفگر : دیابت قندی
شناسه افزوده : حدایق فرزاد
: غریفی نژادیان علیرضا
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۶۲‬‭۱۳۸۸‬: .‭۱۱۹ - ۱۱۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)