خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59580
شماره مدرک : ‭م۱۳۸۷‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تکثیر کاکتوس زینتی - دارویی‭Cereus peruvianus Mill. )Cactaceae)‬ با استفاده از تکنیک کشت بافت [مقاله]/ مفید محمدرضا
عنوان نشریه : گیاهان دارویی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره‭۳۴‬
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۴۵ - ۳۸‬
چکیده : مقدمه: عصاره و آلکالوئید تولید شده از کاکتوس سرئوس پرویانوس دارای ترکیبات موثره فراوانی است و در صنایع داروسازی و کشاورزی کاربرد زیادی دارد. تکثیر این گیاه با روش های سنتی (بذر، قلمه و پا جوش) به کندی صورت می گیرد و تولید آن در سطح انبوه فقط از طریق کشت بافت امکان پذیر است.هدف: این تحقیق به منظور بررسی امکان ریز ازدیادی، شناخت جنبه های مختلف افزایش این گیاه و تعیین بهترین محیط کشت و ترکیب هورمونی در شرایط درون شیشه ای انجام شد.روش بررسی: این آزمایش با طرح پایه کامل تصادفی در‭3‬ تکرار انجام شد و هر تکرار شامل‭5‬ ریزنمونه‭1‬ بود، ریزنمونه ها پس از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت پایه‭MS‬ همراه با‭3‬ درصد ساکارز،‭8‬ گرم در لیتر فیتوآگار و‭25‬ تیمار هورمونی با نوع و غلظت مختلف تنظیم کننده های رشد‭NAA)‬،‭Kinetin‬،‭BAP‬،‭2,4-D‬ ،‭IBA‬ ،‭GA3‬ و‭(TDZ‬ با‭pH=5.8‬ کشت شدند. پس از گذشت‭45‬ روز، اثرات محیط کشت بر باززایی از آرئول، تولید پینه ترد و ریشه زایی در محیط های مختلف ثبت و ارزیابی شد.نتایج: در این تحقیق بهترین ترکیب هورمونی برای تولید پینه ترد‭0.07mg/ITDZ+0.05mg/INAA‬، برای تولید گیاهچه‭4mg/l 2,4-D+6mg/l Kinetin‬ و برای ریشه زایی‭4mg/l 2, 4-D+4mg/l Kinetin‬ بود. شروع باززایی در تیمارهای برتر‭2.5‬ تا‭3‬ ماه پس از کشت مشاهده شد و‭8‬ محیط کشت مناسب برای تولید گیاهچه (تولید گیاه ازآرئول‭(‬ انتخاب شد. بین دو واریته‭var monstrosus peruvianus Cereus‬ و‭var tortuosus peruvianus Cereus‬ از نظر باززایی گیاه از آرئول تفاوت معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت عصاره و آلکالوئید سرئوس پرویانوس و کندی تکثیر آن به روش های سنتی تکثیر آن از طریق باززایی از آرئول علاوه بر اقتصادی بودن، از نظر زمانی نیز بسیار کوتاه تر است..
توصیفگر : سرئوس پرویانوس
توصیفگر : واریته تورتوسوس و مونستروسوس
توصیفگر : پینه
توصیفگر : ریزازدیادی
شناسه افزوده : نادری روح انگیز
: ابراهیمی مرتضی
مجموعه : گیاهان دارویی، جلد‭ ۹‬؛ شماره‭۳۴‬‭۱۳۸۹‬: .‭۴۵ - ۳۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)