خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59610
شماره مدرک : ‭م۱۴۱۷‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه تاثیر خشونت خانگی با وضعیت شیردهی [مقاله]/ علوی مجد حمید
عنوان نشریه : نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۱‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۲۷ - ۲۰‬
چکیده : مقدمه: خشونت خانگی علیه زنان در حال حاضر بطور وسیعی به عنوان مشکل مهم سلامت عمومی تشخیص داده شده است. خشونت در بارداری می تواند علاوه بر پیامدهای متعدد بر زن باردار، سلامت جنین فعلی و کودک بعدی او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. شواهد نشان می دهد که خشونت در بارداری همچنین می تواند قابلیت شیردهی زنان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش تعیین رابطه خشونت خانگی با وضعیت شیردهی است.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی آینده نگر است. نمونه ها شامل‭240‬ زن بارداری بودند که مراقبت بارداری را در این مرکز دریافت کردند و مشخصات واحدهای پژوهش را داشتند. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد. ابتدا زنان باردار در ماه آخر بارداری از نظر وجود یا عدم خشونت در بارداری با استفاده از پرسشنامه غربالگری خشونت بررسی شدند و به دو گروه خشونت دیده و خشونت ندیده تقسیم شدند. سپس از نظر وضعیت شیردهی در هفته‭6-4‬ پس از زایمان پیگیری شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و آزمون مجدد اندازه گیری شد. در این پژوهش ضریب آلفا کرونباخ برای حیطه های مختلف پرسشنامه‭0.85‬ بود. پایایی پرسشنامه خشونت با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن در دوبار اندازه گیری‭r=0.90‬ به دست آمد.یافته ها: میزان شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه ترکیبی و تغذیه مصنوعی در‭4‬ هفته اول پس از زایمان به ترتیب‭52.1‬ درصد،‭47.5‬ درصد و‭4‬ درصد بود. نتایج نشان داد که نوع تغذیه در زنان تجربه کننده خشونت عاطفی و جنسی در مقایسه با زنان بدون خشونت تفاوت معنی داری نداشت، اما در زنان تجربه کننده خشونت فیزیکی به طور معنی داری تغذیه انحصاری با شیر مادر نسبت به تغذیه ترکیبی و تغذیه مصنوعی کمتر بود‭P=0.006(.)‬بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که خشونت فیزیکی در بارداری با وضعیت شیردهی ارتباط دارد. ماماها برای شناسایی و مداخله جهت تشویق و افزایش موفقیت بیشتر در امر شیردهی جایگاه کلیدی دارند..
توصیفگر : خشونت خانگی
توصیفگر : بارداری
توصیفگر : تغذیه با شیر
شناسه افزوده : حسامی کژال
: شمس جمال
مجموعه : نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۱‬‭۱۳۸۷‬: .‭۲۷ - ۲۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)