خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59622
شماره مدرک : ‭م۱۴۲۹‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه نشانگرهای التهابی و شدت بیماری عروق کرونر [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۵۶‬
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۵۲ - ۴۴‬
چکیده : سابقه و هدف: بیماری عروق کرونر یکی از علل عمده مرگ و میر و از کارافتادگی جوامع بشری است. بنابراین بررسی عواملی که در ایجاد این بیماری نقش دارد از راه کارهای مهم می باشد. امروزه توجه به نشانگرهای التهابی به عنوان یکی از راه کارهای شناسایی عوامل خطر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه نیز رابطه نشانگرهای التهابی با شدت درگیری عروق کرونر بررسی می شود.مواد و روش ها: مطالعه از نوع تحلیلی مقطعی‭(cross sectional-analytical)‬ می باشد و‭200‬ بیمار که جهت آنژیوگرافی،‭(84-1383)‬ به مرکز قلب مازندران مراجعه کرده بودند به صورت تدریجی وارد مطالعه شدند. شدت درگیری عروق کرونر با استفاده از آنژیوگرافی بر اساس تعداد رگ درگیر و شدت تنگی، تعیین شد و بیماران بر اساس آن در دو گروه پر خطر و کم خطر قرار گرفتند. افراد پر خطر بیمارانی بودند که تعداد عروق کرونر گرفتار بیش از یک عدد و شدت تنگی عروق کرونر بیش از‭50‬ درصد و افراد کم خطر تعداد عروق کرونر گرفتار یک رگ و شدت تنگی کمتر از‭50‬ درصد بود. جهت بررسی نشانگرهای التهابی، نمونه خون وریدی بیماران برای بررسی مقدار‭WBC‬،‭ESR‬ و‭CRP‬ و بلاکت گرفته شد. داده ها با نرم افزار‭SPSS11‬ و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که‭157‬ نمونه‭78.5)‬ درصد) مذکر و‭94‬ نفر‭47)‬ درصد‭(‬ درگروه پرخطر و‭106‬ نفر‭53)‬ درصد‭(‬ در گروه کم خطر قرار گرفتند. رابطه معنا داری بین جنس، شغل، شاخص توده بدن، وضعیت تحصیلات، طول مدت بیماری قلبی، دیس لیپیدمی، سیگار کشیدن، شماره‭WBC‬،‭ESR‬ با شدت بیماری عروق کرونر (گروه پرخطر و کم خطر‭(‬ وجود نداشت اما گروه پرخطر به طورمعنا داری بیشتر از گروه کم خطر، سابقه بستری به علت بیماری قلبی عروقی داشت‭(P=0.024)‬ و میزان‭CRP‬ آنان نیز به طورمعنا داری بیشتر از گروه کم خطر بود‭P=0.047(.)‬ هم چنین رابطه معنی دار بین درگیری‭LAD‬ و سابقه دیابت مشاهده شد‭P=0.002(.)‬استنتاج: در میان نشانگرهای التهابی فقط‭CRP‬ با شدت درگیری عروق کرونر ارتباط داشت. مطالعات بعدی جهت بررسی علت و معلولی و یا اقدامات مداخله ای جهت کنترل آن ضروری به نظر می رسد..
توصیفگر : آنژیوگرافی کرونری
توصیفگر : بیماری های عروق کرونر
توصیفگر : ‭C-reactive protein‬
شناسه افزوده : محمدپور تهمتن رضاعلی
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۵۶‬‭۱۳۸۵‬: .‭۵۲ - ۴۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)