خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59632
شماره مدرک : ‭م۱۴۳۹‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا [مقاله]/ توکلی رضا
عنوان نشریه : مجله طب نظامی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۳۵ - ۱۲۹‬
چکیده : مقدمه: در دهه های اخیر عوامل ناتوانی و مرگ زودرس از بیماریهای عفونی و واگیردار به بیماریهای مزمن و تحلیل رونده تغییر یافته است. در این میان ارتباط بین الگوهای غذایی نادرست و بیماریهای مزمن از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان و دیابت شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان رسمی یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا انجام گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش مقطعی روی‭430‬ نفر یک جمعیت نظامی با محدوده سنی‭65-19‬ سال، که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد افراد از پرسشنامه ای که به صورت محقق ساخته و روایی آن با استفاده از نظرات‭6‬ نفر از متخصصین مربوط انجام شده بود استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار‭SPSS14‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق سطح آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای بر اساس نمرات تعیین شده به سه طبقه: خوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی شده است.نتایج: میانگین (انحراف معیار) امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای کارکنان به ترتیب‭(1/63 )1/17‬،‭(1/73 )5/7‬ و‭(3/38 )5/11‬ بود. به طوری که‭5/23‬ درصد از کارکنان دارای آگاهی در سطح ضعیف،‭63‬ درصد دارای آگاهی در سطح متوسط و‭13.5‬ درصد دارای آگاهی در سطح خوب بودند و این میزان در مورد نگرش به ترتیب‭6/1‬ و‭9/37‬ و‭5/60‬ درصد و در مورد عملکرد به ترتیب‭5/90‬،‭3/9‬ و‭2/‬ درصد ارزیابی گردید. بین آگاهی با نگرش همبستگی قوی‭(r= 0.71)‬ ولی بین آگاهی با عملکرد کارکنان همبستگی ضعیفی وجود داشت‭r= 0.303(.)‬ همچنین افراد با سطح سواد غیر دانشگاهی آگاهی ضعیف تری نسبت به افراد با تحصیلات دانشگاهی داشتند‭P<0.009(.)‬ آگاهی و نگرش کارکنان نیروی هوایی بیشتر از کارکنان سایر نیروها بود‭P<0.001(.)‬بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که علی رغم قابل قبول بودن سطح آگاهی و بالا بودن نگرش کارکنان، عملکرد این جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا در حد قابل قبول نمی باشد بنابراین استفاده از روش های مختلف آموزشی و در نظر گرفتن عوامل موثر بر الگوی صحیح مصرف غذا ضروری است..
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : نگرش
توصیفگر : عملکرد
توصیفگر : الگوی صحیح مصرف غذا
شناسه افزوده : سنایی نسب هرمز
: کریمی علی اکبر
مجموعه : مجله طب نظامی، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۱۳۵ - ۱۲۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)