خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59644
شماره مدرک : ‭م۱۴۵۱‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطح سرمی ویتامینB‭۱۲‬؛‭Folate‬ و هموسیستئین در سالمندان سالم تهرانی [مقاله]/ خدابنده لو نیلوفر
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۶۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۰۰ - ۱۸۹‬
چکیده : زمینه و هدف: از آنجاییکه جذب کوبالامین اغلب در سالمندان کاهش می یابد، کمبود ویتامین‭B12‬ یکی از مشکلات شایع در این افراد است. تحقیقات اخیر نشان می دهند که میزان ناکافی ویتامین‭B12‬ ممکن است خطر ابتلا به بیماری های آترواسکلروتیک و نورودژنراتیو را افزایش دهد. در حال حاضر صاحبنظران متعدد تغذیه توصیه به مونیتورینگ وضعیت‭B12‬ در سالمندان و تعیین افراد در معرض خطر در مراحل اولیه می نمایند. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت‭B12‬، اسید فولیک و هموسیستئین و ارتباط آن ها با یکدیگر در سالمندان سالم تهرانی است.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی سالمندان سالم انجام شد. تعداد‭232‬ سالمند با محدوده سنی‭65‬ تا‭90‬ سال و میانگین‭73‬ سال بر اساس ضوابط ورود به مطالعه انتخاب شدند و اطلاعات مورد لزوم، با انجام مصاحبه و معاینه و سطوح سرمی هموسیستئین، فولات و ویتامین‭B12‬، با نمونه گیری خون و انجام آزمایش های لازم، گردآوری شدند. برای مقایسه سطح متغیر های خونی نامبرده شده در زیر گروه ها، از آزمون‭chisquare‬ و‭Students t-test‬ استفاده شد و عدد‭p‬ کمتر از‭0.05‬ ارزشمند درنظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار‭SPSS 11.5‬ مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: متغیرها در‭232‬ سالمند شامل‭102‬ مرد (درصد‭(44‬ و‭130‬ زن (درصد‭(56‬ مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین مقدار‭B12‬ سرم،‭295‬ پیکوگرم در میلی لیتر با انحراف معیار‭170‬ بود. درصد‭10‬ موارد، مقدار‭B12‬ کمتر از‭119‬ و درصد‭18‬، مقادیر کمتر از‭160‬ پیکوگرم در میلی لیتر داشتند. کمبود‭B12‬با افزایش سن تشدید می یافت‭(p=0.000)‬ و این کمبود با جنس ارتباطی نداشت‭P=0.85(.)‬ مقدار میانگین فولات سرم‭8‬ نانوگرم در میلی لیتر با انحراف معیار‭4.9‬ بوده است و درصد‭9.5‬ افراد مقادیر فولات کمتر از نرمال داشتند که با سن‭(p=0.06)‬ و جنس‭(p=0.31)‬ ارتباطی معنی دار نداشته است. میانگین مقدار هموسیستئین‭(19.3)Hcy‬ میکرومول در لیتر با انحراف معیار‭7.1‬ بوده است. مقدار‭Hcy‬در درصد‭33.6‬ افراد، بالاتر از‭20‬ و در درصد‭67‬ افراد، بالاتر از‭15‬ میکرومول در لیتر بوده است ولی ارتباط معنی دار با افزایش سن در بین گروه های سالمند نداشته است‭p=0.23(.)‬ درصد‭42.2‬ مردها و درصد‭27.7‬ زن ها مقادیر‭Hcy‬ بالاتر از‭15‬ میکرومول در لیتر داشته اند که با‭p=0.005‬ از نظر آماری نیز معنی دار بوده است. بین مقدار هموسیستئین با ویتامین‭B12‬ ارتباط آماری معنی دار و معکوس وجود داشته است‭r=-0.33)‬ و‭(p=0.000‬ ارتباط آماری معنی دار و معکوسی نیز بین مقدار هموسیستئین و اسید فولیک در مطالعه حاضر وجود داشت‭r=-0.20)‬ و‭p=0.002(.‬نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که شیوع هیپرهموسیستئینمی و کمبود‭B12‬ و فولات در سالمندان تهرانی کمتر از کشورهای دیگر نیست و به نظر می رسد شیوع‭B12‬ به صورت کمبود عملی‭(functional)‬ بیش از کشورهای غربی باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که از ترکیبات مکمل بخصوص ویتامین های گروه‭B‬ در سالمندان به صورت منظم به شکل دارویی یا در غذاهای تقویت شده استفاده گردد..
توصیفگر : هموسیستئین
توصیفگر : ویتامینB‭۱۲‬
توصیفگر : فولات
توصیفگر : سالمند
شناسه افزوده : فروغان مهشید
: مولوی نجومی مرضیه
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۶۳‬‭۱۳۸۸‬: .‭۲۰۰ - ۱۸۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)