خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59646
شماره مدرک : ‭م۱۴۵۳‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطح کارنیتین آزاد سرم در مردان هیپرتری گلیسریدمیک در مقایسه با مردان سالم (نورمولیپیدمیک) [مقاله]/ رضویه سیدولی,اسدی یعقوب,واحدجباری مرتضی,استادرحیمی علیرضا,راسخی حمید
عنوان نشریه : علوم دارویی
شماره / دوره : ، شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۲۶ - ۱۹‬
چکیده : زمینه و هدف: نظر به اهمیت هیپرلیپیدمی به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی و نقش اساسی کارنیتین در متابولیسم لیپیدها، مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح کارنیتین آزاد سرم در مردان هیپرتری گلیسریدمیک در مقایسه با مردان سالم صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، سطوح کارنیتین آزاد و لیپیدهای سرم و نیز متوسط دریافت روزانه کارنیتین، پروتئین حیوانی و ریزمغذهای موثر در بیوسنتز کارنیتین، در‭31‬ مرد هیپرتری گلیسریدمیک در مقایسه با‭31‬ مرد سالم (نورمولیپیدمیک) ارزیابی گردید.روش ها: اندازه گیری سطح کارنیتین آزاد سرم با استفاده از کیت آنزیماتیک و توسط اسپکتروفتومتر‭uv/vis‬ و بررسی دریافت مواد غذایی به روش یاد آمد‭24‬ ساعت و یادداشت غذایی انجام پذیرفت.یافته ها: میانگین کارنیتین آزاد سرم در گروه هیپرتری گلیسریدمیک به طور معنی داری بالاتر از میانگین این متغیر در گروه سالم بود، به ترتیب‭73.36 2.65‬ در مقابل‭44.30 3.67‬ میکرومول در لیتر‭p<0.001(.)‬ بین میانگین دریافت روزانه کارنیتین و مواد مغذی موثر در بیوسنتز آن در گروه هیپرتری گلیسریدمیک در مقایسه با گروه سالم، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، می توان چنین نتیجه گیری نمود که بالاتر بودن سطح سرمی کارنیتین آزاد در افراد هیپرتری گلیسریدمیک، ناشی از تفاوت در دریافت روازنه کارنیتین و یا پیش سازهای آن نبوده، افزایش سطح سرمی این متغیر را می توان واکنش تطابقی بدن به صورت افزایش احتمالی در بیوسنتز کارنیتین، افزایش آزاد سازی آن از ذخایر بافتی و یا کاهش احتمالی در دفع ادراری آن در پاسخ به افزایش لیپدهای سرم دانست. انجام مطالعات بعدی جهت تعیین مکانیسم افزایش سطح کارنیتین آزاد در بیماران هیپرتری گلیسریدمیک و نیز بررسی تاثیرمکمل یاری با‭L‬ کارنیتین در این بیماران مفید به نظر می رسد..
توصیفگر : هموسیستئین
توصیفگر : ویتامینB‭۱۲‬
توصیفگر : فولات
توصیفگر : سالمند
شناسه افزوده : مهدوی رضا
: فلاح فرنوش
مجموعه : علوم دارویی، شماره۳‭۱۳۸۶‬: .‭۲۶ - ۱۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)