خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59653
شماره مدرک : ‭م۱۴۶۰‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطوح سرمی لپتین،‭LIF‬ وIL-‭ ۶‬در بیماران با لوسمی های لنفوئیدی [مقاله]/ موسوی سیدهادی,جعفرزاده بهزاد,همرنگ نوروز,ایمانی علی
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۳۵۱ - ۳۴۰‬
چکیده : زمینه و هدف: لپتین یک هورمون مترشحه از بافت چربی است که در تمایز و تکثیر سلول های خونساز نقش مهمی دارد. این هورمون نقش مهمی در متابولیسم چربیها بازی می کند. فاکتور ممانعت کننده از لوسمی‭(LIF)‬ یک سایتوکاین پلئوتروفیک با اعمال گسترده خونسازی، عصبی و اندوکرینی می باشد،‭LIF‬ و‭IL-6‬ با فعال کردن پیام رسانی از طریق گیرنده های خود باعث کاهش لپتین می شوند. شاخص توده بدنی‭(BMI)‬ دارای ارتباط مستقیمی با هورمون لپتین می باشد و میزان هموگلوبین و هماتوکریت نیز در پیش آگهی بیماری دخیل هستند. هدف این مطالعه بررسی سطح سرمی و ارتباط میان فاکتورهای لپتین،‭LIF‬ و‭IL-6‬ و همچنین میزان‭BMI‬، هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران مبتلا به لوسمی های لنفوئیدی می باشد.روش کار: در این مطالعه تعداد‭30‬ بیمار‭15)‬ مورد‭ALL‬ و‭15‬ مورد‭( CLL‬ مورد آزمایش قرار گرفت‭15 .‬ فرد سالم نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سطوح سرمی لپتین،‭LIF‬ و‭IL-6‬ توسط روش الیزا اندازه گیری شد‭BMI .‬ توسط فرمول آماری و میزان هموگلوبین و هماتوکریت توسط دستگاه شمارنده سلولی اندازه گیری شدند. نتایج توسط نرم افزار‭SPSS‬ آنالیز و تفاوت آماری بین گروه ها توسط آزمون تی بررسی شد‭P<0.05 .‬ به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میزان لپتین در مقایسه با گروه کنترل در بیماران‭ALL‬ کاهش‭(P<0.002)‬ ولی در بیماران‭CLL‬ افزایش داشت‭(P<0.003)‬ اختلاف میانگین‭LIF‬،‭IL-6‬،‭BMI‬ و لپتین در بیماران‭ALL‬ در مقایسه با گروه کنترل کاهش و دارای نتایج معنی داری بود‭(P<0.05)‬ میانگین فاکتورهای‭LIF‬ و‭BMI‬ در گروه بیماران‭CLL‬ در مقایسه با گروه کنترل دارای کاهش، لپتین دارای افزایش و اختلاف نتایج معنی دار بود‭(P<0.05)‬ میزان‭IL-6‬ دارای کاهش ولی در حد معنی دار نبود . ارتباط بین‭BMI‬ و لپتین در بیماران‭ALL‬ و‭CLL‬ از لحاظ آماری معنی دار نبود. اما این ارتباط در افراد طبیعی معنی دار بود‭(P<0.05)‬ میزان هموگلوبین و هماتوکریت در هر دو گروه بیماران‭ALL‬ و‭CLL‬ کاهش معنی داری داشتند‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری: سطوح سرمی‭LIF‬،‭IL-6‬، لپتین و همچنین میزان هموگلوبین، هماتوکریت و‭BMI‬ نسبت به گروه کنترل تغییرات معنی دار را داشتند. این نتایج پیشنهاد می کند که این فاکتورها ممکن است نقش مهمی در فیزیوپاتولوژی لوسمی های لنفوئیدی داشته باشند..
توصیفگر : لوسمی لنفوئیدی
توصیفگر : لپتین
توصیفگر : ‭IL-‬۶
توصیفگر : ‭LIF‬
شناسه افزوده : بهلولی شهاب
: عابدی علی
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴‭۱۳۸۹‬: .‭۳۵۱ - ۳۴۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)