خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59676
شماره مدرک : ‭م۱۴۸۳‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی شیوع پرفشاری خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دختران نوجوان شهر رفسنجان سال‭۱۳۸۶ ‬ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۸‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۸۶ - ۲۷۳‬
چکیده : زمینه و هدف: با بروز همه گیری چاقی در کودکان و نوجوانان، شیوع فشار خون نیز روبه افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع پرفشاری خون دختران نوجوان شهر رفسنجان و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی طراحی شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال‭1386‬ روی‭1221‬ نفر دختر نوجوان شهر رفسنجان انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای بود. پرسشنامه انفرادی تکمیل و شاخص های تن سنجی و فشار خون اندازه گیری شد. برای تعیین پر فشاری خون از جداول ارایه شده توسط چهارمین گزارش تشخیص، ارزیابی و درمان فشار خون کودکان استفاده شد. برای تعیین چاقی از شاخص توده بدن و تقسیم بندی آن توسط چارت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها استفاده گردید. برای آنالیز داده ها از آزمون های‭t‬ ، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد شیوع پرفشاری خون سیستولیک و دیاستولیک در دختران به ترتیب درصد‭10.2‬ و درصد‭9.2‬ است. میانگین فشار خون سیستولیک در دو گروه با وزن طبیعی و غیرطبیعی از نظر آماری معنی دار بود‭P=0.001( )109.12 10.36)‬ میلی متر جیوه در مقابل‭115.66 9.23‬ میلی متر جیوه‭.(‬ میانگین فشار خون دیاستولیک در دو گروه با وزن طبیعی و غیرطبیعی از نظر آماری معنی دار مشاهده گردید‭P=0.001( )60.54 11.2)‬ میلی متر جیوه در مقابل‭(67.14 9.85‬ ارتباط بین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و شاخص توده بدن نیز معنی دار مشاهده شد به ترتیب‭r=0.409)‬،‭P=0.001( )r=0.42‬،‭(P=0.001‬ یک و دو دهم درصد دختران دارای چاقی مرکزی بودند.نتیجه گیری: این بررسی نشان داد با افزایش وزن، پرفشاری خون سیستولیک و دیاستولیک نیز افزایش می یابد. بنابراین برنامه های مداخله ای و آموزشی در این گروه سنی پیشنهاد می شود..
توصیفگر : پرفشاری خون
توصیفگر : تن سنجی
توصیفگر : شاخص توده بدن
توصیفگر : دختران نوجوان
توصیفگر : دورکمر
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، جلد‭ ۸‬؛ شماره۴‭۱۳۸۸‬: .‭۲۸۶ - ۲۷۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)