خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59718
شماره مدرک : ‭م۱۵۲۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل خطر ایجاد سنگ های صفراوی: مطالعه مورد شاهدی [مقاله]/ محرمی فرانک
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۷‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۲۶۸ - ۲۶۳‬
چکیده : زمینه و هدف: علایم مرتبط با سنگ صفراوی و عوارض آن جزو شایع ترین بیماری های گوارشی است که منجر به بستری در بیمارستان شده و هزینه های هنگفتی در این زمینه صرف می شود. از آنجا که عوامل دخیل در ایجاد سنگ های صفروای متعدد بوده و یکسری عوامل موثر قابل پیشگیری هستند و از طرف دیگر تا کنون مطالعه ای در مورد عوامل خطر ابتلا به سنگ صفراوی در سطح منطقه انجام نگرفته است، این مطالعه به بررسی عوامل خطر سنگهای صفراوی پرداخته است.روش کار: این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بوده و با مراجعه به بیمارستان های اردبیل تعداد‭150‬ مورد مبتلا به سنگ صفراوی به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع آسان انتخاب و با‭150‬ شاهد همسان سازی شده از لحاظ جنس و سن‭5 )‬ سال) مقایسه شدند. از پرسشنامه دارای ساختار برای بررسی عوامل خطر توسط مصاحبه استفاده شد و نمونه خون جهت اندازه گیری لیپیدهای خون از آزمودنی ها اخذ گردید، همچنین قد و وزن آزمودنی ها برای محاسبه شخاص توده بدنی اندازه گیری شد. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار‭SPSS‬ نسخه‭12‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمودنی های مجذور کای و آنالیز واریانس یکطرفه برای نشان دادن ارتباط متغیرها استفاده گردید.یافته ها: در این مطالعه‭117‬ نفر‭78)‬درصد‭(‬ زن و‭33‬ نفر‭22)‬درصد‭(‬ مرد بودند بیشترین افراد‭42)‬ نفر(‭28‬درصد در گروه سنی‭49-40‬ سال قرار داشتند. از لحاظ شاخص توده بدنی تعداد‭63‬ نفر‭42)‬درصد‭(‬ در محدوده‭25‬ تا‭29.9 )‬اضافه وزن‭(‬ بودند. میانگین سطح سرمی تری گلیسرید در زنان گروه مورد‭152.7 7.5‬ بود که در مقایسه با گروه شاهد با‭117.8 57.7‬ میلی گرم بر دسی لیتر بالاتر بود‭p=0.001(.)‬ میانگین طول مدت مصرف قرص های ضدبارداری خوراکی در گروه مورد‭6.9 4.9‬ و در گروه شاهد‭3.1 2.9‬ سال بود. بین ابتلا به سنگ صفراوی و شاخص توده بدنی و میانگین سطح سرمی تری گلیسرید در زنان‭(p=0.001)‬ ارتباط معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین دفعات بارداری، مصرف سیگار، هیپرکلسترولمی، هیپرتری گلیسیریدمی (در مردان‭(‬ و سابقه فامیلی مثبت با ابتلای به سنگ صفراوی ارتباط معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر شاخص توده بدنی، مدت زمان مصرف قرص های ضد بارداری خوراکی و تری گلیسیرید در ابتلای به سنگ های صفراوی نقش داشتند، با توجه به اینکه این عوامل قابل مداخله هستند ضروری است جهت اصلاح آنها برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد..
توصیفگر : قد
توصیفگر : وزن
توصیفگر : نمایه توده بدن
توصیفگر : تن سنجی
شناسه افزوده : یزدان بد عباس
: امینی ثانی نیره
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلد‭ ۷‬؛ شماره۳‭۱۳۸۶‬: .‭۲۶۸ - ۲۶۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)