خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59727
شماره مدرک : ‭م۱۵۳۵‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی در دو گروه اعضای هیات علمی و کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج [مقاله]
عنوان نشریه : نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۵۳ - ۴۶‬
چکیده : مقدمه: با وجود پژوهشهای متعدد در زمینه تعیین عوامل خطرساز بیماریهای قلبی - عروقی میزان مرگ ناشی از آن نگران کننده می باشد. پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال‭2020‬ میلادی مرگ ناشی از آن به‭75‬ درصد مرگهای شایع جهان برسد.هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل خطرساز بیماریهای قلبی در دو گروه اعضای هیات علمی و کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دو بخشی سوالات و تکمیل اطلاعات آزمایشات بود، جهت بررسی اعتبار پرسشنامه به‭10‬ نفر صاحب نظر ارایه شده و جهت تعیین پایایی آزمون مجدد، ابزار پژوهش، به دو گروه ده نفری به فاصله یک هفته داده شد. جمع آوری اطلاعات شامل دو بخش بوده در بخش اول پرسشنامه برای تکمیل به افراد داوطلب داده شد و در بخش دوم پژوهشگر با گرفتن فشارخون، وزن، دور کمر، نمونه خون ناشتا، ادرار از همان افراد مبادرت به فرستادن نمونه ها به آزمایشگاه نمود. کلیه اطلاعات بین ساعات‭8-12‬ صبح در زمان فشار کاری زیاد داوطلبان تکمیل گردید.یافته ها: تعداد کل نمونه ها‭242‬ نفر که شامل‭81‬ نفر‭33.5)‬ درصد) اعضای هیات علمی و‭161‬ نفر‭66.5)‬ درصد‭(‬ کارکنان آموزشی بود. نتایج نشان داد که‭44‬ درصد مدرسین و‭46‬ درصد کارکنان آموزشی شاخص توده بدنی مرزی داشتند و از کل نمونه ها‭14‬ درصد مدرسین و‭26‬ درصد کارکنان (شاخص توده بدنی‭(‬ بالاتر از حد طبیعی داشتند. در کل دو گروه،‭63‬ درصد افراد دارای شاخص توده بدنی بالاتر از حد طبیعی بودند‭62 .‬ درصد مدرسین و‭76‬ درصد کارکنان آموزشی، دور کمر‭80‬ سانتی متر به بالا داشته اند. از نظر فشارخون،‭65‬ درصد طبیعی و‭22‬ درصد بالای‭140.80 mmHg‬ بودند. البته در‭9‬ درصد مدرسین و‭4‬ درصد کارکنان نیز فشار‭100.50 mmHg‬ یافت شد‭96 .‬ درصد مدرسین و‭91‬ درصد کارکنان سیگاری نبوده، قندخون، آزمایش کامل ادرار در طیف طبیعی بود. بررسی آزمون کای اسکریر میزان اوره و کراتنین در مدرسین به ترتیب‭(p=0.000(, p=)0.009)‬ معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که بین فشارخون، تنش در آموزش نظری و بالینی رابطه معنی دار وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: بخشی از عوامل خطرساز شناخته شده قلبی مانند قندخون، چربیها در این گروه ها کنترل شده است. اما بعضی از عوامل که به عنوان خطرساز قلبی شناخته شده نیست مانند شاخص توده بدنی، دور کمر، اوره و کراتنین عامل خطرساز است. بین فشارخون با تنش و ارتباط تنش شغلی و راههای مقابله حتی در محیطهای آکادمی با عوامل خطرساز قلبی ارتباط معنی دار وجود داشت. این امر لزوم توجه روسای دانشگاهها و موسسات عالی را در تعدیل برنامه ریزیهای آموزشی - پژوهشی جهت کنترل تنش و عوامل خطرساز قلبی را نشان داد..
توصیفگر : عوامل خطرساز قلبی
توصیفگر : تنش اعضای هیات علمی
توصیفگر : کارکنان آموزشی
شناسه افزوده : آبگینه اسفندیاری سوسن
مجموعه : نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۶۳‬‭۱۳۸۷‬: .‭۵۳ - ۴۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)