خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59742
شماره مدرک : ‭م۱۵۵۰‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی غلظت روی سرم و تاثیر مکمل یاری با روی بر عملکرد تنفسی بیماران بتلا به آسم [مقاله]/ نورمحمدی عیسی,یزدانی رستم
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره‭۶۰-۶۱‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۶۱ - ۵۵‬
چکیده : زمینه و هدف: آسم، به عنوان شایع ترین بیماری تنفسی با افزایش فعالیت های التهابی، اکسیداتیوی و آپوپتوتیکی همراه است و در این بیماران کاهش غلظت روی سرم و مو گزارش شده است. روی به عنوان فاکتور ضد التهاب، آنتی اکسیدان و عامل ضد آپوپتوز شناخته شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی تاثیر مکمل روی بر عملکرد تنفسی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران انجام شد.روش بررسی: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی قبل و بعد بر روی‭29‬ فرد مبتلا به آسم که در شرایط تثبیت شده به سر می بردند، صورت گرفت. این بیماران به مدت‭8‬ هفته کپسول‭50‬ میلی گرمی روی (یک روز در میان‭(‬ مصرف نمودند. نمونه خون در ابتدا مطالعه از بیماران گرفته شد و غلظت روی سرم به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری و با نمونه روی سرم‭29‬ فرد غیرمبتلا مقایسه شد. قبل و بعد از مکمل یاری، فاکتورهای تنفسی از قبیل ظرفیت حیاتی اجباری‭(Forced Vital Capacity-FVC)‬ حجم بازدمی ثانیه اول‭(Forced Expiratory Volume in one1 second FEV1)‬، ظرفیت حیاتی‭(Vital Capacity-VC)‬ و نسبت حجم بازدمی ثانیه اول به ظرفیت حیاتی اجباری‭(FEV1/FVC)‬توسط دستگاه اسپیرومتری اندازه گیری شد. دریافت غذایی این بیماران نیز با استفاده از پرسشنامه یادآمد‭24‬ ساعت غذا، اندازه گیری گردید. سرانجام، یافته ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS V. 10‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از تست های آماری‭Paired t-test‬ و‭t‬ مستقل استفاده شد.یافته ها: غلظت روی سرم در افراد مبتلا به آسم‭0.16 0.68‬ میلی گرم در لیتر‭(mg/1)‬ گزارش شد که در مقایسه با روی سرم افراد غیرمبتلا، تفاوت معنی داری را نشان داد‭P<0.05(.)‬ تغییرات فاکتورهای تنفسی قبل و بعد از مکمل یاری از لحاظ آماری معنی دار نبود‭(P<0.05)‬ و متوسط دریافت روزانه روی از رژیم غذایی‭60‬درصد میزان توصیه شده روزانه گزارش شد.نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه که نشان داد غلظت روی سرم در بیماران مبتلا به آسم پایین تر از افراد غیرمبتلاست، مکمل یاری با‭50‬ میلی گرم روی (یک روز در میان‭(‬ بعد از‭8‬ هفته، نتوانست بهبودی در فاکتورهای تنفسی ایجاد کند. مطالعات مداخله ای بیشتری در این زمینه مورد نیاز است..
توصیفگر : آسم
توصیفگر : مکمل روی
توصیفگر : غلظت سرمی روی
توصیفگر : عملکرد تنفسی
شناسه افزوده : اقتصادی شهریار
: جوادموسوی سیدعلی
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره‭۶۰-۶۱‬‭۱۳۸۷‬: .‭۶۱ - ۵۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)