خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59748
شماره مدرک : ‭م۱۵۵۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی فراوانی آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی در بیمارستان تامین اجتماعی البرز کرج در سال‭۱۳۸۸ ‬ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
شماره / دوره : ، جلد‭ ۸‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۱۳۷ - ۱۳۲‬
چکیده : پیش زمینه و هدف: آنمی یک ناخوشی شایع همراه با نارسایی قلبی است که یک ریسک فاکتور مستقل جهت بروز پیامدهای بالینی ناگوار در بیماران با نارسایی قلبی محسوب می گردد . هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی بود.مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی گذشته نگر بود که در آن‭154‬ پرونده پزشکی متعلق به سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی مربوط به سال های‭1387-1382‬ مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک، آزمایشگاهی و اکو کاردیوگرافی از پرونده های پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. دراین مطالعه هموگلوبین کم تر از‭13‬ گرم در دسی لیتر در مردان و کم تر از‭12‬ گرم در دسی لیتر در زنان آنمی تعریف گردید. اطلاعات به کمک آمار توصیفی، مانند توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون تی برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان شیوع آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی‭42.9)‬ درصد) بود. تفاوت آماری معنی داری بین سطح هموگلوبین خون در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی دارای نارسایی مزمن راه های هوایی‭(P=0.000)‬ و ها یپوکالمی‭(P=0.017)‬ وجود داشت و سطح هموگلوبین خون با سن‭(P=0.014)‬ و کسر جهشی بطن چپ‭(P=0.022)‬ ارتباط معنی داری داشت.بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی شایع می باشد و آنمی ممکن است با سن، کسر جهشی بطن چپ، پتاسیم سرم و بیماری های مزمن انسدادی ریه ارتباط داشته باشد. تحقیق بیشتر در جهت شناسایی مکانیسم های آنمی مورد نیاز است..
توصیفگر : هموگلوبین
توصیفگر : نارسایی قلبی
توصیفگر : سالمندی
شناسه افزوده : ضیغمی محمدی شراره
مجموعه : مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، جلد‭ ۸‬؛ شماره۳‭۱۳۸۹‬: .‭۱۳۷ - ۱۳۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)