خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59793
شماره مدرک : ‭م۱۶۰۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه ای اثر آتورواستاتین و آب معدنی سولفاته کلسیک و منیزین (جرموک) بر عملکرد آندوتلیوم در رتهای هیپرلیپیدمیک [مقاله]/ اعتراف اسکویی طاهره,بابایی حسین
عنوان نشریه : علوم دارویی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۴۸ - ۳۹‬
چکیده : زمینه و هدف: هیپرکلسترولمی باعث آسیب وازودیلاتاسیون وابسته به آندوتلیوم در عروق کرونری و محیطی انسان می شود. این آسیب در آندوتلیوم عروق، اولین گام در ایجاد پلاک های آترواسکلروزی است. در این مطالعه اثرات درمانی داروی آتورواستاتین و آب معدنی جرموک در پیشگیری از آسیبهای آندوتلیوم ناشی از هیپرکلسترولمی در رت مورد بررسی قرار گرفته است.روش ها: در این تحقیق از‭24‬ رت نر گونه‭SD‬ با محدوده وزنی‭100-150‬ گرم استفاده شد. حیوانات بصورت تصادفی در‭4‬ گروه شش تایی تقسیم گردیدند. هر گروه به مدت‭60‬ روز تحت رژیم غذایی پرکلسترول (درصد‭(2‬ و درمان مربوطه قرار گرفتند. پس از این مدت از گروه های مختلف بافت شریان آئورت سینه ای جدا و به مدت‭60‬ دقیقه در محلول کربس‭37‬ درجه سانتیگراد و گاز کاربوژن) درصد‭95‬ اکسیژن و درصد‭5‬ دی اکسیدکربن (تحت کشش اولیه‭2‬ گرم تثبیت شدند. پاسخ انقباضی عروق در بافت های مورد نظر پس از انتقال به ارگان بس و اتصال به ترانس دیوسر ایزومتریک به محرک های کلرید پتاسیم و فنیل افرین اندازه گیری شد. عملکرد عروق با رسپانس شلی وابسته و غیر وابسته به آندوتلیوم آنها در انقباض ناشی از فنیل افرین به ترتیب با استفاده از کارباکول و سدیم نیتروپروساید مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها به صورت‭Mean SEM‬ بیان و با استفاده از‭t-test‬ مزدوج آنالیز گردید‭p<0.05‬ معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: با ایجاد هیپرکلسترولمی، وازودیلاتاسیون وابسته به آندوتلیوم عروق در پاسخ به کارباکول به طور معنی داری کاهش یافت‭p<0.001(.)‬ آب معدنی جرموک تقریبا به اندازه آتورواستاتین مانع آسیب وازودیلاتاسیون وابسته به آندوتلیوم گردید و پاسخ عروقی این گروهها به کارباکول و سدیم نیتروپروساید با گروه کنترل (سالم‭(‬ اختلاف معنی داری نداشت‭p<0.05(.)‬نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در پیش گیری از اختلال عملکرد آندوتلیوم ناشی از هیپرلیپیدمی، داروی آتورواستاتین موثرتر عمل می کند. آب معدنی جرموک نیز با توجه به ترکیب شیمیایی خاص آن مانع آسیب آندوتلیوم گردید و عملکرد آنرا در سطح گروه سالم حفظ کرد. لذا مطالعه بالینی آب معدنی جرموک و داروی اتورواستاتین در انسان پیشنهاد میگردد..
توصیفگر : آئورت رت
توصیفگر : آندوتلیوم
توصیفگر : آتورواستاتین
توصیفگر : آب معدنی جرموک
شناسه افزوده : پوررحمان روزبه
: قره باقری افسانه
مجموعه : علوم دارویی، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۱‭۱۳۸۸‬: .‭۴۸ - ۳۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)