خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59798
شماره مدرک : ‭م۱۶۰۷‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه ای تصویر بدنی زنان یائسه ورزشکار و غیر ورزشکار [مقاله]
عنوان نشریه : سالمند
شماره / دوره : ، جلد‭ ۴‬؛ شماره‭۱۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۸۵ - ۷۸‬
چکیده : هدف: هدف تحقیق حاضر، مقایسه تصویر بدنی زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار بود.روش بررسی: آزمودنیهای این تحقیق را تعداد‭60‬ نفر زن یائسه‭43‬ تا‭53‬ ساله تشکیل دادند که به صورت نمونه گیری خوشه ای طبقه ای از میان زنان ورزشکار و غیر ورزشکار منطقه‭6‬ تهران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی محقق ساخته، همچنین پرسشنامه خود توصیفی بدنی بود که از‭11‬ خرده مقیاس قدرت، استقامت، هماهنگی، سلامت عمومی، انعطاف پذیری، عزت نفس، لیاقت ورزشی، چربی، ظاهر بدنی، فعالیت بدنی و کل بدن تشکیل شده است. از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و آزمون‭T‬ مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج آماری‭P)‬ذ‭(0.05‬ نشان داد که تصویر بدنی زنان یائسه ورزشکار در تمامی خرده مقیاسهای تصویر بدنی از جمله قدرت، استقامت، چربی بدن، ظاهر بدن، سلامت عمومی هماهنگی، انعطاف پذیری، عزت نفس، فعالیت بدنی، لیاقت ورزشی و کل بدن به طور معنی داری از زنان یائسه غیر ورزشکار بهتر بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد که انجام فعالیت بدنی مستمر، اثرات مطلوبی بر شاخص روانی تصویر بدنی زنان یائسه دارد و زنان یائسه می توانند با انجام تمرینات ورزشی مستمر، اثرات مخرب روانی ناشی از یائسگی را در خود تقلیل دهند..
توصیفگر : تصویر بدنی
توصیفگر : خود توصیفی بدنی
توصیفگر : زنان یائسه ورزشکار
توصیفگر : زنان یائسه غیر ورزشکار
شناسه افزوده : مومنی مریم
مجموعه : سالمند، جلد‭ ۴‬؛ شماره‭۱۳‬‭۱۳۸۸‬: .‭۸۵ - ۷۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)